Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2995(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0015/2014

Keskustelut :

PV 15/01/2014 - 17
CRE 15/01/2014 - 17

Äänestykset :

PV 16/01/2014 - 8.6

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0038

Pöytäkirja
Torstai 16. tammikuuta 2014 - Strasbourg

8.6. EU:n kansalaisuus myytävänä (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0015/2014, B7-0017/2014, B7-0028/2014, B7-0029/2014, B7-0030/2014 ja B7-0031/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0015/2014

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0015/2014, B7-0017/2014, B7-0029/2014 ja B7-0031/2014)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Wim van de Camp ja Marco Scurria PPE-ryhmän puolesta

Kinga Göncz ja Sylvie Guillaume S&D-ryhmän puolesta

Jan Mulder, Renate Weber, Graham Watson, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez ja Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta

Judith Sargentini, Ulrike Lunacek ja Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta

Roberts Zīle, Janusz Wojciechowski, Peter van Dalen ja Susy De Martini.

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0038)

(Päätöslauselmaesitykset B7-0028/2014 ja B7-0030/2014 raukesivat.)

Puheenvuorot:

Nuno Melo pyysi ennen äänestystä, että hänen aiheesta ”EU:n kansalaisuus myytävänä” käydyssä keskustelussa eilen käyttämänsä puheenvuoron englanninkielistä tulkkausta korjataan (puhemies korosti monikielisyyden merkitystä ja vakuutti, että kyseinen tulkkaus tarkistetaan).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö