Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2995(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0015/2014

Debatter :

PV 15/01/2014 - 17
CRE 15/01/2014 - 17

Omröstningar :

PV 16/01/2014 - 8.6

Antagna texter :

P7_TA(2014)0038

Protokoll
Torsdagen den 16 januari 2014 - Strasbourg

8.6. EU-medborgarskap till salu (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0015/2014, B7-0017/2014, B7-0028/2014, B7-0029/2014, B7-0030/2014 och B7-0031/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0015/2014

(ersätter B7-0015/2014, B7-0017/2014, B7-0029/2014 och B7-0031/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Wim van de Camp och Marco Scurria för PPE-gruppen,

Kinga Göncz och Sylvie Guillaume för S&D-gruppen,

Jan Mulder, Renate Weber, Graham Watson, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez och Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen,

Judith Sargentini, Ulrike Lunacek och Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen,

Roberts Zīle, Janusz Wojciechowski, Peter van Dalen och Susy De Martini.

Antogs (P7_TA(2014)0038)

(Resolutionsförslagen B7-0028/2014 och B7-0030/2014 bortföll.)

Inlägg:

Nuno Melo, som före omröstningen begärde en rättelse av den engelska tolkningen av hans inlägg i föregående dags debatt om EU-medborgarskap till salu (talmannen påpekade vikten av mångspråkighet och försäkrade att tolkningen skulle kontrolleras).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy