Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2512(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0018/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/01/2014 - 8.10
CRE 16/01/2014 - 8.10

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0042

Protokoll
Neljapäev, 16. jaanuar 2014 - Strasbourg

8.10. Olukord Lõuna-Sudaanis (hääletus)
CRE

Resolutsiooni ettepanekud B7-0018/2014, B7-0019/2014, B7-0020/2014, B7-0021/2014, B7-0022/2014 ja B7-0032/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0018/2014

(asendades B7-0018/2014, B7-0019/2014, B7-0020/2014, B7-0021/2014 ja B7-0032/2014):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Sari Essayah ja Joachim Zeller fraktsiooni PPE nimel,

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Norbert Neuser, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi ja Luis Yáñez-Barnuevo García fraktsiooni S&D nimel,

Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Robert Rochefort ja Alexander Graf Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jean-Jacob Bicep, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert ja Iñaki Irazabalbeitia Fernández fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2014)0042)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0022/2014 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtt

Véronique De Keyser tegi põhjenduse L kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika