Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2512(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0018/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/01/2014 - 8.10
CRE 16/01/2014 - 8.10

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0042

Pöytäkirja
Torstai 16. tammikuuta 2014 - Strasbourg

8.10. Etelä-Sudanin tilanne (äänestys)
CRE

Päätöslauselmaesitykset B7-0018/2014, B7-0019/2014, B7-0020/2014, B7-0021/2014, B7-0022/2014 ja B7-0032/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0018/2014

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0018/2014, B7-0019/2014, B7-0020/2014, B7-0021/2014 ja B7-0032/2014)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Sari Essayah ja Joachim Zeller PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Norbert Neuser, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi ja Luis Yáñez-Barnuevo García S&D-ryhmän puolesta

Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Robert Rochefort ja Alexander Graf Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jean-Jacob Bicep, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert ja Iñaki Irazabalbeitia Fernández Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0042)

(Päätöslauselmaesitys B7-0022/2014 raukesi.)

Puheenvuoro:

Véronique De Keysera esitti johdanto-osan L kappaleeseen suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö