Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2512(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0018/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/01/2014 - 8.10
CRE 16/01/2014 - 8.10

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0042

Notulen
Donderdag 16 januari 2014 - Straatsburg

8.10. Situatie in Zuid-Soedan (stemming)
Volledige verslagen

Ontwerpresoluties B7-0018/2014, B7-0019/2014, B7-0020/2014, B7-0021/2014, B7-0022/2014 en B7-0032/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0018/2014

(ter vervanging van B7-0018/2014, B7-0019/2014, B7-0020/2014, B7-0021/2014 en B7-0032/2014):

ingediend door de volgende leden:

Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Sari Essayah en Joachim Zeller, namens de PPE-Fractie,

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Norbert Neuser, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi en Luis Yáñez-Barnuevo García, namens de S&D-Fractie,

Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Robert Rochefort en Alexander Graf Lambsdorff, namens de ALDE-Fractie

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jean-Jacob Bicep, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert en Iñaki Irazabalbeitia Fernández, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock, namens de ECR-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2014)0042)

(Ontwerpresolutie B7-0022/2014 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Véronique De Keyser om een mondeling amendement in te dienen op overweging L, dat in aanmerking werd genomen.

Juridische mededeling - Privacybeleid