Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2512(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0018/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/01/2014 - 8.10
CRE 16/01/2014 - 8.10

Antagna texter :

P7_TA(2014)0042

Protokoll
Torsdagen den 16 januari 2014 - Strasbourg

8.10. Situationen i Sydsudan (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B7-0018/2014, B7-0019/2014, B7-0020/2014, B7-0021/2014, B7-0022/2014 och B7-0032/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0018/2014

(ersätter B7-0018/2014, B7-0019/2014, B7-0020/2014, B7-0021/2014 och B7-0032/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Sari Essayah och Joachim Zeller för PPE-gruppen,

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Norbert Neuser, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi och Luis Yáñez-Barnuevo García för S&D-gruppen,

Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Robert Rochefort och Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jean-Jacob Bicep, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert och Iñaki Irazabalbeitia Fernández för Verts/ALE-gruppen,

Charles Tannock för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2014)0042)

(Resolutionsförslag B7-0022/2014 bortföll.)

Inlägg

Véronique De Keyser lade fram ett muntligt ändringsförslag till skäl L, vilket beaktades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy