Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2994(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0008/2014

Συζήτηση :

PV 16/01/2014 - 5
CRE 16/01/2014 - 5

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2014 - 8.11
CRE 16/01/2014 - 8.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0043

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014 - Στρασβούργο

8.11. Στρατηγική της ΕΕ για τους αστέγους (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0008/2014, B7-0009/2014, B7-0010/2014, B7-0011/2014 και B7-0012/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0008/2014

(αντικαθιστά τις B7-0008/2014, B7-0009/2014, B7-0010/2014 και B7-0011/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Csaba Őry, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Alejandro Cercas και Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Niccolò Rinaldi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Karima Delli, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Cristiana Muscardini.

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0043)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0012/2014 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου