Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 16. tammikuuta 2014 - Strasbourg

9. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

(Äänestykset keskiviikkona 15. tammikuuta 2014)

Mietintö Reinhard Bütikofer - A7-0464/2013
Petru Constantin Luhan, Sandra Petrović Jakovina, Nikola Vuljanić, Charles Tannock, Ivana Maletić, Andrej Plenković ja Piotr Borys

(Äänestykset torstaina 16. tammikuuta 2014)

Vapaan liikkuvuuden perusoikeuden kunnioittaminen EU:ssa - RC-B7-0016/2014
Csaba Sógor, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marisa Matias, Adam Bielan, Peter Jahr, Charles Tannock, Monika Smolková, Elena Oana Antonescu, Elena Băsescu, Philip Claeys, Daniel Hannan, Syed Kamall ja Anna Záborská

EU:n kansalaisuus myytävänä - RC-B7-0015/2014
Mitro Repo, Alda Sousa, Zdravka Bušić, Peter Jahr, Charles Tannock, Monika Smolková, Seán Kelly, Elena Băsescu, Philip Claeys, Daniel Hannan ja Tatjana Ždanoka

Serbiaa koskeva vuoden 2013 edistymiskertomus - B7-0006/2014
Zdravka Bušić, Mitro Repo, Elena Băsescu ja Daniel Hannan

Kosovon yhdentyminen Euroopan unioniin - B7-0004/2014
Francesco De Angelis, Mitro Repo, Elena Băsescu ja Daniel Hannan

Islantia koskeva vuoden 2012 edistymiskertomus ja vaalien jälkeiset näkymät - B7-0005/2014
Mitro Repo ja Daniel Hannan

Asunnottomia koskeva EU:n strategia - RC-B7-0008/2014
Martina Anderson, Marisa Matias, Charles Tannock, Monika Smolková ja Elena Băsescu

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö