Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 16. siječnja 2014. - Strasbourg

9. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasovanja u pisanom obliku:

Obrazloženja glasovanja u pisanom obliku, u smislu članka 170. Poslovnika, nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

(Glasovanje od srijede 15. siječnja 2014.)

Izvješće Reinhard Bütikofer - A7-0464/2013
Petru Constantin Luhan, Sandra Petrović Jakovina, Nikola Vuljanić, Charles Tannock, Ivana Maletić, Andrej Plenković i Piotr Borys

(Glasovanje od četvrtka 16. siječnja 2014.)

Poštovanje temeljnih prava slobodnog kretanja u EU-u - RC-B7-0016/2014
Csaba Sógor, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marisa Matias, Adam Bielan, Peter Jahr, Charles Tannock, Monika Smolková, Elena Oana Antonescu, Elena Băsescu, Philip Claeys, Daniel Hannan, Syed Kamall i Anna Záborská

Građanstvo Europske unije na prodaju - RC-B7-0015/2014
Mitro Repo, Alda Sousa, Zdravka Bušić, Peter Jahr, Charles Tannock, Monika Smolková, Seán Kelly, Elena Băsescu, Philip Claeys, Daniel Hannan i Tatjana Ždanoka

Izvješće o napretku Srbije za 2013. godinu - B7-0006/2014
Zdravka Bušić, Mitro Repo, Elena Băsescu i Daniel Hannan

Proces europske integracije Kosova - B7-0004/2014
Francesco De Angelis, Mitro Repo, Elena Băsescu i Daniel Hannan

Izvješće o napretku Islanda i poslijeizbornim perspektivama za 2012. - B7-0005/2014
Mitro Repo i Daniel Hannan

Strategija EU-a za suzbijanje beskućništva - RC-B7-0008/2014
Martina Anderson, Marisa Matias, Charles Tannock, Monika Smolková i Elena Băsescu

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti