Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2014 m. sausio 16 d. - Strasbūras

9. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

(2014 m. sausio 15 d., trečiadienio, balsuoti skirtas laikas)

Pranešimas: Reinhard Bütikofer - A7-0464/2013
Petru Constantin Luhan, Sandra Petrović Jakovina, Nikola Vuljanić, Charles Tannock, Ivana Maletić, Andrej Plenković ir Piotr Borys

(2014 m. sausio 16 d., ketvirtadienio, balsuoti skirtas laikas)

Pagarba pagrindinei teisei laisvai judėti ES - RC-B7-0016/2014
Csaba Sógor, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marisa Matias, Adam Bielan, Peter Jahr, Charles Tannock, Monika Smolková, Elena Oana Antonescu, Elena Băsescu, Philip Claeys, Daniel Hannan, Syed Kamall ir Anna Záborská

Parduodama ES pilietybė - RC-B7-0015/2014
Mitro Repo, Alda Sousa, Zdravka Bušić, Peter Jahr, Charles Tannock, Monika Smolková, Seán Kelly, Elena Băsescu, Philip Claeys, Daniel Hannan ir Tatjana Ždanoka

2013 m. Serbijos pažangos ataskaita - B7-0006/2014
Zdravka Bušić, Mitro Repo, Elena Băsescu ir Daniel Hannan

Kosovo europinės integracijos procesas - B7-0004/2014
Francesco De Angelis, Mitro Repo, Elena Băsescu ir Daniel Hannan

2012 m. Islandijos pažangos ataskaita ir perspektyvos po rinkimų - B7-0005/2014
Mitro Repo ir Daniel Hannan

ES benamystės strategija - RC-B7-0008/2014
Martina Anderson, Marisa Matias, Charles Tannock, Monika Smolková ir Elena Băsescu

Teisinė informacija - Privatumo politika