Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2014. gada 16. janvāris - Strasbūra

9. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

(Balsošanas laiks trešdien, 2014. gada 15. janvārī)

Reinhard Bütikofer ziņojums - A7-0464/2013
Petru Constantin Luhan, Sandra Petrović Jakovina, Nikola Vuljanić, Charles Tannock, Ivana Maletić, Andrej Plenković un Piotr Borys

(Balsošanas laiks ceturtdien, 2014. gada 16. janvārī)

Pamattiesību brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā ievērošana - RC-B7-0016/2014
Csaba Sógor, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marisa Matias, Adam Bielan, Peter Jahr, Charles Tannock, Monika Smolková, Elena Oana Antonescu, Elena Băsescu, Philip Claeys, Daniel Hannan, Syed Kamall un Anna Záborská

ES pilsonība par maksu - RC-B7-0015/2014
Mitro Repo, Alda Sousa, Zdravka Bušić, Peter Jahr, Charles Tannock, Monika Smolková, Seán Kelly, Elena Băsescu, Philip Claeys, Daniel Hannan un Tatjana Ždanoka

Serbijas 2013. gada progresa ziņojums - B7-0006/2014
Zdravka Bušić, Mitro Repo, Elena Băsescu un Daniel Hannan

Kosovas integrācijas process Eiropas Savienībā - B7-0004/2014
Francesco De Angelis, Mitro Repo, Elena Băsescu un Daniel Hannan

2012. gada progresa ziņojums par Islandi un pēcvēlēšanu perspektīvas - B7-0005/2014
Mitro Repo un Daniel Hannan

ES stratēģija attiecībā uz bezpajumtniekiem - RC-B7-0008/2014
Martina Anderson, Marisa Matias, Charles Tannock, Monika Smolková un Elena Băsescu

Juridisks paziņojums - Privātuma politika