Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 16. januára 2014 - Štrasburg

9. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

(Hlasovanie: streda 15. januára 2014)

Správa: Reinhard Bütikofer - A7-0464/2013
Petru Constantin Luhan, Sandra Petrović Jakovina, Nikola Vuljanić, Charles Tannock, Ivana Maletić, Andrej Plenković a Piotr Borys

(Hlasovanie: štvrtok 16. januára 2014)

Rešpektovanie základného práva na voľný pohyb v EÚ - RC-B7-0016/2014
Csaba Sógor, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marisa Matias, Adam Bielan, Peter Jahr, Charles Tannock, Monika Smolková, Elena Oana Antonescu, Elena Băsescu, Philip Claeys, Daniel Hannan, Syed Kamall a Anna Záborská

Občianstvo EÚ na predaj - RC-B7-0015/2014
Mitro Repo, Alda Sousa, Zdravka Bušić, Peter Jahr, Charles Tannock, Monika Smolková, Seán Kelly, Elena Băsescu, Philip Claeys, Daniel Hannan a Tatjana Ždanoka

Správa o pokroku Srbska za rok 2013 - B7-0006/2014
Zdravka Bušić, Mitro Repo, Elena Băsescu a Daniel Hannan

Proces integrácie Kosova do EÚ - B7-0004/2014
Francesco De Angelis, Mitro Repo, Elena Băsescu a Daniel Hannan

Správa o pokroku Islandu za rok 2012 a výhľad na obdobie po voľbách - B7-0005/2014
Mitro Repo a Daniel Hannan

Stratégia EÚ v oblasti bezdomovstva - RC-B7-0008/2014
Martina Anderson, Marisa Matias, Charles Tannock, Monika Smolková a Elena Băsescu

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia