Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 16. januar 2014 - Strasbourg

9. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

(Čas glasovanja: sreda, 15. januar 2014)

Poročilo: Reinhard Bütikofer - A7-0464/2013
Petru Constantin Luhan, Sandra Petrović Jakovina, Nikola Vuljanić, Charles Tannock, Ivana Maletić, Andrej Plenković in Piotr Borys

(Čas glasovanja: četrtek, 16. januar 2014)

Spoštovanje temeljne pravice prostega gibanja v EU - RC-B7-0016/2014
Csaba Sógor, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marisa Matias, Adam Bielan, Peter Jahr, Charles Tannock, Monika Smolková, Elena Oana Antonescu, Elena Băsescu, Philip Claeys, Daniel Hannan, Syed Kamall in Anna Záborská

Državljanstvo EU naprodaj - RC-B7-0015/2014
Mitro Repo, Alda Sousa, Zdravka Bušić, Peter Jahr, Charles Tannock, Monika Smolková, Seán Kelly, Elena Băsescu, Philip Claeys, Daniel Hannan in Tatjana Ždanoka

Poročilo o napredku Srbije za leto 2013 - B7-0006/2014
Zdravka Bušić, Mitro Repo, Elena Băsescu in Daniel Hannan

Proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo - B7-0004/2014
Francesco De Angelis, Mitro Repo, Elena Băsescu in Daniel Hannan

Poročilu o napredku Islandije za leto 2012 in obetih po volitvah - B7-0005/2014
Mitro Repo in Daniel Hannan

Strategija EU za brezdomstvo - RC-B7-0008/2014
Martina Anderson, Marisa Matias, Charles Tannock, Monika Smolková in Elena Băsescu

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov