Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 16 januari 2014 - Strasbourg

9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

(Omröstning: onsdagen den 15 januari 2014)

Betänkande Reinhard Bütikofer - A7-0464/2013
Petru Constantin Luhan, Sandra Petrović Jakovina, Nikola Vuljanić, Charles Tannock, Ivana Maletić, Andrej Plenković och Piotr Borys

(Omröstning: torsdagen den 16 januari 2014)

Respekt för den grundläggande rätten till fri rörlighet i EU - RC-B7-0016/2014
Csaba Sógor, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marisa Matias, Adam Bielan, Peter Jahr, Charles Tannock, Monika Smolková, Elena Oana Antonescu, Elena Băsescu, Philip Claeys, Daniel Hannan, Syed Kamall och Anna Záborská

EU-medborgarskap till salu - RC-B7-0015/2014
Mitro Repo, Alda Sousa, Zdravka Bušić, Peter Jahr, Charles Tannock, Monika Smolková, Seán Kelly, Elena Băsescu, Philip Claeys, Daniel Hannan och Tatjana Ždanoka

2013 års framstegsrapport om Serbien - B7-0006/2014
Zdravka Bušić, Mitro Repo, Elena Băsescu och Daniel Hannan

Kosovos europeiska integrationsprocess - B7-0004/2014
Francesco De Angelis, Mitro Repo, Elena Băsescu och Daniel Hannan

2012 års framstegsrapport om Island och utsikterna efter valet - B7-0005/2014
Mitro Repo och Daniel Hannan

EU:s strategi mot hemlöshet - RC-B7-0008/2014
Martina Anderson, Marisa Matias, Charles Tannock, Monika Smolková och Elena Băsescu

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy