Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2515(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0033/2014

Συζήτηση :

PV 16/01/2014 - 12.1
CRE 16/01/2014 - 12.1

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2014 - 13.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0044

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014 - Στρασβούργο

12.1. Κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων και των ακτιβιστών της αντιπολίτευσης στη Καμπότζη και στο Λάος
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0033/2014, B7-0035/2014, B7-0039/2014, B7-0042/2014, B7-0044/2014, B7-0046/2014 και B7-0049/2014 (2014/2515(RSP))

Οι Judith Sargentini, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Søren Bo Søndergaard, Charles Tannock και Krzysztof Lisek παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Sari Essayah, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Joanna Senyszyn, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Phil Bennion, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marek Henryk Migalski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Philip Claeys, μη εγγεγραμμένος, Eija-Riitta Korhola και Struan Stevenson.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Eduard Kukan, Marc Tarabella και Anneli Jäätteenmäki.

Παρεμβαίνει ο Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου