Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2517(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0043/2014

Συζήτηση :

PV 16/01/2014 - 12.3
CRE 16/01/2014 - 12.3

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2014 - 13.3
CRE 16/01/2014 - 13.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0046

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014 - Στρασβούργο

12.3. Πρόσφατες κινήσεις για την ποινικοποίηση των ΛΟΑΔΜ
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014, B7-0050/2014 και B7-0051/2014 (2014/2517(RSP))

Οι Raül Romeva i Rueda, Charles Tannock, Marietje Schaake, Véronique De Keyser, Alda Sousa και Cristian Dan Preda παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Phil Bennion, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marije Cornelissen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Philip Claeys, μη εγγεγραμμένος, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg και Michael Cashman.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Mitro Repo.

Παρεμβαίνει ο Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου