Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2515(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0033/2014

Dezbateri :

PV 16/01/2014 - 12.1
CRE 16/01/2014 - 12.1

Voturi :

PV 16/01/2014 - 13.1

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0044

Proces-verbal
Joi, 16 ianuarie 2014 - Strasbourg

13.1. Situația apărătorilor drepturilor și a militanților din opoziție în Cambodgia și Laos (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0033/2014, B7-0035/2014, B7-0039/2014, B7-0042/2014, B7-0044/2014, B7-0046/2014 şi B7-0049/2014 (2014/2515(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0033/2014

(care înlocuieşte B7-0033/2014, B7-0035/2014, B7-0039/2014, B7-0042/2014, B7-0044/2014, B7-0046/2014 şi B7-0049/2014):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, Anne Delvaux, Csaba Sógor, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Bogusław Sonik şi Thomas Mann, în numele Grupului PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Robert Goebbels, Pino Arlacchi, Marc Tarabella, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo şi Richard Howitt, în numele Grupului S&D;

Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica şi Robert Rochefort, în numele Grupului ALDE;

Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Iñaki Irazabalbeitia Fernández şi Rui Tavares, în numele Grupului Verts/ALE;

Charles Tannock şi Adam Bielan, în numele Grupului ECR;

Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa şi Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL;

Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Juozas Imbrasas şi Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD.

Adoptat (P7_TA(2014)0044)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate