Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2516(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0034/2014

Arutelud :

PV 16/01/2014 - 12.2
CRE 16/01/2014 - 12.2

Hääletused :

PV 16/01/2014 - 13.2

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0045

Protokoll
Neljapäev, 16. jaanuar 2014 - Strasbourg

13.2. Hiljutised valimised Bangladeshis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014 ja B7-0041/2014 (2014/2516(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0034/2014

(asendades B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014 ja B7-0041/2014),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Salvador Sedó i Alabart, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Ivo Belet, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Marc Tarabella, Richard Howitt ja John Attard-Montalto fraktsiooni S&D nimel;

Phil Bennion, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez ja Robert Rochefort fraktsiooni ALDE nimel;

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández ja Rui Tavares fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Charles Tannock ja Paweł Robert Kowal fraktsiooni ECR nimel;

Marie-Christine Vergiat ja Nikola Vuljanić fraktsiooni GUE/NGL nimel;

Jaroslav Paška.

Vastu võetud (P7_TA(2014)0045)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika