Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2516(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0034/2014

Keskustelut :

PV 16/01/2014 - 12.2
CRE 16/01/2014 - 12.2

Äänestykset :

PV 16/01/2014 - 13.2

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0045

Pöytäkirja
Torstai 16. tammikuuta 2014 - Strasbourg

13.2. Bangladeshin äskettäiset vaalit (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014 ja B7-0041/2014 (2014/2516(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0034/2014

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014 ja B7-0041/2014)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Salvador Sedó i Alabart, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Ivo Belet, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka ja Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Marc Tarabella, Richard Howitt ja John Attard-Montalto S&D-ryhmän puolesta

Phil Bennion, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez ja Robert Rochefort ALDE-ryhmän puolesta

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández ja Rui Tavares Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock ja Paweł Robert Kowal ECR-ryhmän puolesta

Marie-Christine Vergiat ja Nikola Vuljanić GUE/NGL-ryhmän puolesta

Jaroslav Paška.

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0045)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö