Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2516(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

RC-B7-0034/2014

Rasprave :

PV 16/01/2014 - 12.2
CRE 16/01/2014 - 12.2

Glasovanja :

PV 16/01/2014 - 13.2

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0045

Zapisnik
Četvrtak, 16. siječnja 2014. - Strasbourg

13.2. Nedavni izbori u Bangladešu (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014 i B7-0041/2014 (2014/2516(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B7-0034/2014

(koji zamjenjuje B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014 i B7-0041/2014):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Salvador Sedó i Alabart, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Ivo Belet, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka i Bogusław Sonik u ime kluba PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Marc Tarabella, Richard Howitt i John Attard-Montalto u ime kluba S&D;

Phil Bennion, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez i Robert Rochefort u ime kluba ALDE;

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández i Rui Tavares u ime kluba Verts/ALE;

Charles Tannock i Paweł Robert Kowal u ime kluba ECR;

Marie-Christine Vergiat i Nikola Vuljanić u ime kluba GUE/NGL;

Jaroslav Paška.

Usvojen (P7_TA(2014)0045)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti