Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2516(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0034/2014

Debates :

PV 16/01/2014 - 12.2
CRE 16/01/2014 - 12.2

Balsojumi :

PV 16/01/2014 - 13.2

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0045

Protokols
Ceturtdiena, 2014. gada 16. janvāris - Strasbūra

13.2. Nesen notikušās vēlēšanas Bangladešā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014 un B7-0041/2014 (2014/2516(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0034/2014

(aizstāj B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014 un B7-0041/2014)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Salvador Sedó i Alabart, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Ivo Belet, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka un Bogusław Sonik PPE grupas vārdā;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Marc Tarabella, Richard Howitt un John Attard-Montalto S&D grupas vārdā;

Phil Bennion, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez un Robert Rochefort ALDE grupas vārdā;

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández un Rui Tavares Verts/ALE grupas vārdā;

Charles Tannock un Paweł Robert Kowal ECR grupas vārdā;

Marie-Christine Vergiat un Nikola Vuljanić GUE/NGL grupas vārdā;

Jaroslav Paška.

Pieņemts (P7_TA(2014)0045).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika