Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2516(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0034/2014

Dezbateri :

PV 16/01/2014 - 12.2
CRE 16/01/2014 - 12.2

Voturi :

PV 16/01/2014 - 13.2

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0045

Proces-verbal
Joi, 16 ianuarie 2014 - Strasbourg

13.2. Alegerile recente din Bangladesh (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014 şi B7-0041/2014 (2014/2516(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0034/2014

(care înlocuieşte B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014 şi B7-0041/2014):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Salvador Sedó i Alabart, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Ivo Belet, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Marc Tarabella, Richard Howitt şi John Attard-Montalto, în numele Grupului S&D;

Phil Bennion, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez şi Robert Rochefort, în numele Grupului ALDE;

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández şi Rui Tavares, în numele Grupului Verts/ALE;

Charles Tannock şi Paweł Robert Kowal, în numele Grupului ECR;

Marie-Christine Vergiat şi Nikola Vuljanić, în numele Grupului GUE/NGL;

Jaroslav Paška.

Adoptat (P7_TA(2014)0045)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate