Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2516(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0034/2014

Debatter :

PV 16/01/2014 - 12.2
CRE 16/01/2014 - 12.2

Omröstningar :

PV 16/01/2014 - 13.2

Antagna texter :

P7_TA(2014)0045

Protokoll
Torsdagen den 16 januari 2014 - Strasbourg

13.2. Det senaste valet i Bangladesh (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014 och B7-0041/2014 (2014/2516(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0034/2014

(ersätter B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014 och B7-0041/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Salvador Sedó i Alabart, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Ivo Belet, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka och Bogusław Sonik för PPE-gruppen;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Marc Tarabella, Richard Howitt och John Attard-Montalto för S&D-gruppen;

Phil Bennion, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez och Robert Rochefort för ALDE-gruppen;

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández och Rui Tavares för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock och Paweł Robert Kowal för ECR-gruppen;

Marie-Christine Vergiat och Nikola Vuljanić för GUE/NGL-gruppen;

Jaroslav Paška.

Antogs (P7_TA(2014)0045)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy