Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2517(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0043/2014

Rozpravy :

PV 16/01/2014 - 12.3
CRE 16/01/2014 - 12.3

Hlasování :

PV 16/01/2014 - 13.3
CRE 16/01/2014 - 13.3

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0046

Zápis
Čtvrtek, 16. ledna 2014 - Štrasburk

13.3. Nedávný vývoj směřující ke kriminalizaci osob LGBTI (hlasování)
Doslovné záznamy

Návrhy usnesení B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014, B7-0050/2014 a B7-0051/2014 (2014/2517(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0043/2014

(nahrazující B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014 a B7-0050/2014):

předložen těmito poslanci:

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Marc Tarabella, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Tanja Fajon, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza a Richard Howitt za skupinu S&D;

Marietje Schaake, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen a Alexandra Thein za skupinu ALDE;

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Tarja Cronberg, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Nicole Kiil-Nielsen a Rui Tavares za skupinu Verts/ALE;

Charles Tannock za skupinu ECR;

Cornelis de Jong, Martina Anderson, Willy Meyer, Alda Sousa, Matthias Groote, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat a Mikael Gustafsson za skupinu GUE/NGL.

přijat (P7_TA(2014)0046)

(Návrh usnesení B7-0051/2014 se nebere v potaz.)

Vystoupení

Před hlasováním Bernd Posselt s žádostí, aby byly návrhy usnesení, které nejsou zahrnuty do společného návrhu usnesení, rovněž přeloženy, a Véronique De Keyser ve prospěch žádosti.

Cristian Dan Preda předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 14, který byl vzat v potaz.

Právní upozornění - Ochrana soukromí