Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2517(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0043/2014

Keskustelut :

PV 16/01/2014 - 12.3
CRE 16/01/2014 - 12.3

Äänestykset :

PV 16/01/2014 - 13.3
CRE 16/01/2014 - 13.3

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0046

Pöytäkirja
Torstai 16. tammikuuta 2014 - Strasbourg

13.3. Äskettäiset toimet homo- ja biseksuaalien, transihmisten sekä intersukupuolisten henkilöiden kriminalisoimiseksi (äänestys)
CRE

Päätöslauselmaesitykset B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014, B7-0050/2014 ja B7-0051/2014 (2014/2517(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0043/2014

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014 ja B7-0050/2014)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Marc Tarabella, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Tanja Fajon, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza ja Richard Howitt S&D-ryhmän puolesta

Marietje Schaake, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen ja Alexandra Thein ALDE-ryhmän puolesta

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Tarja Cronberg, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Nicole Kiil-Nielsen ja Rui Tavares Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta

Cornelis de Jong, Martina Anderson, Willy Meyer, Alda Sousa, Matthias Groote, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat ja Mikael Gustafsson GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0046)

(Päätöslauselmaesitys B7-0051/2014 raukesi.)

Puheenvuorot:

Bernd Posselt pyysi ennen äänestystä, että ne päätöslauselmaesitykset, joita yhteiset päätöslauselmaesitykset eivät kata, käännettäisiin myös, ja Véronique De Keyser kannatti tätä pyyntöä.

Cristian Dan Preda esitti 14 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö