Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2517(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0043/2014

Debatten :

PV 16/01/2014 - 12.3
CRE 16/01/2014 - 12.3

Stemmingen :

PV 16/01/2014 - 13.3
CRE 16/01/2014 - 13.3

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0046

Notulen
Donderdag 16 januari 2014 - Straatsburg

13.3. Recente stappen gericht op het criminaliseren van LGBTI-mensen (stemming)
Volledige verslagen

Ontwerpresoluties B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014, B7-0050/2014 en B7-0051/2014 (2014/2517(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0043/2014

(ter vervanging van B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014 en B7-0050/2014):

ingediend door de volgende leden:

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Marc Tarabella, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Tanja Fajon, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza en Richard Howitt, namens de S&D-Fractie;

Marietje Schaake, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen en Alexandra Thein, namens de ALDE-Fractie;

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Tarja Cronberg, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Nicole Kiil-Nielsen en Rui Tavares, namens de Verts/ALE-Fractie;

Charles Tannock, namens de ECR-Fractie;

Cornelis de Jong, Martina Anderson, Willy Meyer, Alda Sousa, Matthias Groote, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat en Mikael Gustafsson, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2014)0046)

(Ontwerpresolutie B7-0051/2014 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Bernd Posselt, voor de stemming, om te verzoeken dat de ontwerpresoluties die niet zijn opgenomen in de gezamenlijke resolutie eveneens vertaald worden en Véronique De Keyser die dit verzoek steunde.

Cristian Dan Preda om een mondeling amendement voor te stellen op paragraaf 14, dat in aanmerking werd genomen.

Juridische mededeling - Privacybeleid