Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2517(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0043/2014

Debaty :

PV 16/01/2014 - 12.3
CRE 16/01/2014 - 12.3

Głosowanie :

PV 16/01/2014 - 13.3
CRE 16/01/2014 - 13.3

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0046

Protokół
Czwartek, 16 stycznia 2014 r. - Strasburg

13.3. Ostatnio poczynione działania w kierunku sankcjonowania osób LGBTI (głosowanie)
Pełne sprawozdanie

Projekty rezolucji B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014, B7-0050/2014 i B7-0051/2014 (2014/2517(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0043/2014

(zastępujący B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014 i B7-0050/2014):

złożony przez następujących posłów:

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Marc Tarabella, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Tanja Fajon, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza i Richard Howitt w imieniu grupy S&D;

Marietje Schaake, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen i Alexandra Thein w imieniu grupy ALDE;

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Tarja Cronberg, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Nicole Kiil-Nielsen i Rui Tavares w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock w imieniu grupy ECR;

Cornelis de Jong, Martina Anderson, Willy Meyer, Alda Sousa, Matthias Groote, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat i Mikael Gustafsson w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2014)0046)

(Projekt rezolucji B7-0051/2014 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

Bernd Posselt, przed głosowaniem, z wnioskiem, aby projekty rezolucji, które nie są objęte wspólnym projektem rezolucji, również zostały przetłumaczone, oraz Véronique De Keyser, która poparła ten wniosek.

Cristian Dan Preda, który zgłosił poprawkę ustną do ust. 14, która została przyjęta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności