Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2517(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0043/2014

Dezbateri :

PV 16/01/2014 - 12.3
CRE 16/01/2014 - 12.3

Voturi :

PV 16/01/2014 - 13.3
CRE 16/01/2014 - 13.3

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0046

Proces-verbal
Joi, 16 ianuarie 2014 - Strasbourg

13.3. Tentativele recente de a incrimina persoanele LGBTI (vot)
Stenograma

Propuneri de rezoluţii B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014, B7-0050/2014 şi B7-0051/2014 (2014/2517(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0043/2014

(care înlocuieşte B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014 şi B7-0050/2014):

depusă de următorii deputaţi:

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Marc Tarabella, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Tanja Fajon, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza şi Richard Howitt, în numele Grupului S&D;

Marietje Schaake, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen şi Alexandra Thein, în numele Grupului ALDE;

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Tarja Cronberg, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Nicole Kiil-Nielsen şi Rui Tavares, în numele Grupului Verts/ALE;

Charles Tannock, în numele Grupului ECR;

Cornelis de Jong, Martina Anderson, Willy Meyer, Alda Sousa, Matthias Groote, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat şi Mikael Gustafsson, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2014)0046)

(Propunerea de rezoluţie B7-0051/2014 a devenit caducă.)

Intervenţii

Bernd Posselt, înainte de vot, pentru a solicita ca propunerile de rezoluție care nu sunt cuprinse în rezoluția comună să fie, de asemenea, traduse, și Véronique De Keyser care a sprijinit această solicitare.

Cristian Dan Preda pentru a prezenta un amendament oral la alineatul (14), care a fost admis.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate