Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2517(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0043/2014

Rozpravy :

PV 16/01/2014 - 12.3
CRE 16/01/2014 - 12.3

Hlasovanie :

PV 16/01/2014 - 13.3
CRE 16/01/2014 - 13.3

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0046

Zápisnica
Štvrtok, 16. januára 2014 - Štrasburg

13.3. Nedávne snahy o kriminalizáciu LGBTI osôb (hlasovanie)
Doslovný zápis

Návrhy uznesenia B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014, B7-0050/2014 a B7-0051/2014 (2014/2517(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0043/2014

(nahrádzajúci B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014 a B7-0050/2014):

podaný týmito poslancami:

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Marc Tarabella, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Tanja Fajon, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza a Richard Howitt v mene skupiny S&D;

Marietje Schaake, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen a Alexandra Thein v mene skupiny ALDE;

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Tarja Cronberg, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Nicole Kiil-Nielsen a Rui Tavares v mene skupiny Verts/ALE;

Charles Tannock v mene skupiny ECR;

Cornelis de Jong, Martina Anderson, Willy Meyer, Alda Sousa, Matthias Groote, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat a Mikael Gustafsson v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2014)0046)

(Návrh uznesenia B7-0051/2014 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenia:

Bernd Posselt pred hlasovaním, ktorý požiadal, aby návrhy uznesení, ktoré nie sú zahrnuté do spoločného uznesenia, boli takisto preložené, a Véronique De Keyser, ktorá túto žiadosť podporila.

Cristian Dan Preda, ktorý predložil ústny pozmeňujúci návrh k bodu 14, ktorý bol schválený.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia