Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2517(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0043/2014

Debatter :

PV 16/01/2014 - 12.3
CRE 16/01/2014 - 12.3

Omröstningar :

PV 16/01/2014 - 13.3
CRE 16/01/2014 - 13.3

Antagna texter :

P7_TA(2014)0046

Protokoll
Torsdagen den 16 januari 2014 - Strasbourg

13.3. Nya försök att kriminalisera hbti-personer (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014, B7-0050/2014 och B7-0051/2014 (2014/2517(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0043/2014

(ersätter B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014 och B7-0050/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Marc Tarabella, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Tanja Fajon, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza och Richard Howitt för S&D-gruppen;

Marietje Schaake, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen och Alexandra Thein för ALDE-gruppen;

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Tarja Cronberg, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Nicole Kiil-Nielsen och Rui Tavares för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock för ECR-gruppen;

Cornelis de Jong, Martina Anderson, Willy Meyer, Alda Sousa, Matthias Groote, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat och Mikael Gustafsson för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2014)0046)

(Resolutionsförslag B7-0051/2014 bortföll.)

Inlägg:

Bernd Posselt, som före omröstningen begärde att de resolutionsförslag som inte omfattades av det gemensamma förslaget till resolution också skulle översättas, och Véronique De Keyser, som stödde denna begäran.

Cristian Dan Preda lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 14, vilket beaktades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy