Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 16 januari 2014 - Strasbourg

15. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 179.2 i arbetsordningen ska protokollet från sammanträdet föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy