Eelnev 
 Järgnev 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 16. jaanuar 2014 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 3.Assigneeringute ümberpaigutamine
 4.Esitatud dokumendid
 5.ELi strateegia kodutuse kohta (arutelu)
 6.Mittediskrimineerimine seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste vallas (arutelu)
 7.Keskkonnakahju arvessevõtmine ELi ja rahvusvahelistes õigusaktides (arutelu)
 8.Hääletused
  
8.1.Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametissenimetamine (Sabine Lautenschläger) (hääletus)
  
8.2.Loa andmine Prantsusmaale Guadeloupe’il, Prantsuse Guajaanas, Martinique’il ja Réunionis toodetud traditsioonilise rummi suhtes teatavate kaudsete maksude vähendatud määra kohaldamiseks * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.3.Euroopa Parlamendi kodukorra muutmine puutumatuse äravõtmise ja kaitsmise osas (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.4.Geneetiliselt muundatud maisitoote turule laskmine viljelemise eesmärgil (hääletus)
  
8.5.Vaba liikumise põhiõiguse austamine ELis (hääletus)
  
8.6.ELi kodakondsuse müük (hääletus)
  
8.7.Serbia 2013. aasta eduaruanne (hääletus)
  
8.8.Kosovo integreerumine Euroopaga (hääletus)
  
8.9.Islandi 2012. aasta eduaruanne ja valimisjärgsed väljavaated (hääletus)
  
8.10.Olukord Lõuna-Sudaanis (hääletus)
  
8.11.ELi strateegia kodutuse kohta (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
12.1.Inimõiguste kaitsjate ja opositsiooniaktivistide olukord Kambodžas ja Laoses
  
12.2.Hiljutised valimised Bangladeshis
  
12.3.Hiljutised LGBTI-inimeste kriminaliseerimise püüded
 13.Hääletused
  
13.1.Inimõiguste kaitsjate ja opositsiooniaktivistide olukord Kambodžas ja Laoses (hääletus)
  
13.2.Hiljutised valimised Bangladeshis (hääletus)
  
13.3.Hiljutised LGBTI-inimeste kriminaliseerimise püüded (hääletus)
 14.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 15.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 16.Järgmiste istungite ajakava
 17.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 Lisa 1 - Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametissenimetamine (Sabine Lautenschläger)
Protokoll (206 kb) Kohalolijate nimekiri (57 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (1548 kb) 1 lisa (6 kb) 
 
Protokoll (152 kb) Kohalolijate nimekiri (36 kb) Hääletuste tulemused (219 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (656 kb)    
 
Protokoll (236 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletuste tulemused (504 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1614 kb)    
Õigusteave - Privaatsuspoliitika