Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 16 januari 2014 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Besluiten inzake bepaalde documenten
 3.Kredietoverschrijvingen
 4.Ingekomen stukken
 5.EU-strategie tegen dakloosheid (debat)
 6.Non-discriminatie in het kader van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (debat)
 7.Erkenning van milieuschade in de EU-wetgeving en het internationale recht (debat)
 8.Stemmingen
  
8.1.Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank (Sabine Lautenschläger) (stemming)
  
8.2.Toestemming aan Frankrijk voor de toepassing van een lager tarief van bepaalde indirecte belastingen op "traditionele" rumproducten geproduceerd in Guadeloupe, Frans-Guyana en Martinique en Réunion * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.3.Wijziging van artikel 7 van het Reglement inzake de opheffing en de verdediging van de parlementaire immuniteit (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.4.Het in de handel brengen voor de teelt van een genetisch gemodificeerd maïsproduct (stemming)
  
8.5.Eerbiediging van de grondrechten van vrij verkeer in de EU (stemming)
  
8.6.Het te koop aanbieden van het EU-burgerschap (stemming)
  
8.7.Voortgangsverslag 2013 over Servië (stemming)
  
8.8.Europees integratieproces van Kosovo (stemming)
  
8.9.Voortgangsverslag 2012 over IJsland en de perspectieven na de verkiezingen (stemming)
  
8.10.Situatie in Zuid-Soedan (stemming)
  
8.11.EU-strategie tegen dakloosheid (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
12.1.De situatie van de verdedigers van rechten en oppositie-activisten in Cambodja en Laos
  
12.2.Recente verkiezingen in Bangladesh
  
12.3.Recente stappen gericht op het criminaliseren van LGBTI-mensen
 13.Stemmingen
  
13.1.De situatie van de verdedigers van rechten en oppositie-activisten in Cambodja en Laos (stemming)
  
13.2.Recente verkiezingen in Bangladesh (stemming)
  
13.3.Recente stappen gericht op het criminaliseren van LGBTI-mensen (stemming)
 14.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 15.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 16.Rooster van de volgende vergaderingen
 17.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank (Sabine Lautenschläger)
Notulen (208 kb) Presentielijst (57 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1548 kb) Bijlage 1 (6 kb) 
 
Notulen (152 kb) Presentielijst (36 kb) Stemmingsuitslagen (323 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (778 kb)    
 
Notulen (248 kb) Presentielijst (63 kb) Stemmingsuitslagen (402 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1616 kb)    
Juridische mededeling - Privacybeleid