Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 16. januára 2014 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 3.Presun rozpočtových prostriedkov
 4.Predloženie dokumentov
 5.Stratégia EÚ v oblasti bezdomovstva (rozprava)
 6.Nediskriminácia v rámci sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv (rozprava)
 7.Uznávanie ekologických škôd v práve EÚ a v medzinárodnom práve (rozprava)
 8.Hlasovanie
  8.1.Vymenovanie členky Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (Sabine Lautenschläger) (hlasovanie)
  8.2.Povolenie pre Francúzsko uplatňovať zníženú sadzbu určitých nepriamych daní z „tradičného“ rumu vyrobeného v departmánoch Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik a Réunion * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.3.Zmena rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu v súvislosti so zbavením a ochranou parlamentnej imunity (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.4.Uvedenie geneticky modifikovanej kukurice na trh na účely pestovania (hlasovanie)
  8.5.Rešpektovanie základného práva na voľný pohyb v EÚ (hlasovanie)
  8.6.Občianstvo EÚ na predaj (hlasovanie)
  8.7.Správa o pokroku Srbska za rok 2013 (hlasovanie)
  8.8.Proces integrácie Kosova do EÚ (hlasovanie)
  8.9.Správa o pokroku Islandu za rok 2012 a výhľad na obdobie po voľbách (hlasovanie)
  8.10.Situácia v Južnom Sudáne (hlasovanie)
  8.11.Stratégia EÚ v oblasti bezdomovstva (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  12.1.Situácia obhajcov práv a opozičných aktivistov v Kambodži a Laose
  12.2.Nedávne voľby v Bangladéši
  12.3.Nedávne snahy o kriminalizáciu LGBTI osôb
 13.Hlasovanie
  13.1.Situácia obhajcov práv a opozičných aktivistov v Kambodži a Laose (hlasovanie)
  13.2.Nedávne voľby v Bangladéši (hlasovanie)
  13.3.Nedávne snahy o kriminalizáciu LGBTI osôb (hlasovanie)
 14.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 15.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 16.Termíny nasledujúcich rokovaní
 17.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
 Príloha 1 - Vymenovanie členky Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (Sabine Lautenschläger)
Zápisnica (206 kb) Prezenčná listina (57 kb)    Hlasovania podľa mien (1548 kb) Príloha 1 (6 kb) 
 
Zápisnica (215 kb) Prezenčná listina (36 kb) Výsledky hlasovaní (316 kb) Hlasovania podľa mien (795 kb)    
 
Zápisnica (253 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovaní (595 kb) Hlasovania podľa mien (1600 kb)    
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia