Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 16 januari 2014 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Beslut om vissa dokument
 3.Anslagsöverföringar
 4.Inkomna dokument
 5.EU:s strategi mot hemlöshet (debatt)
 6.Icke-diskriminering i samband med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (debatt)
 7.Erkännandet av ekologisk skada inom EU-lagstiftning och internationell rätt (debatt)
 8.Omröstning
  8.1.Utnämning av en direktionsledamot i Europeiska centralbanken (Sabine Lautenschläger) (omröstning)
  8.2.Tillåtelse för Frankrike att tillämpa en nedsatt sats för vissa indirekta skatter på "traditionell" rom som framställs i Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique och Réunion * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.3.Ändring av parlamentets arbetsordning om upphävande och fastställelse av parlamentarisk immunitet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.4.Utsläppande på marknaden för odlingsändamål av en majsprodukt som modifierats genetiskt (omröstning)
  8.5.Respekt för den grundläggande rätten till fri rörlighet i EU (omröstning)
  8.6.EU-medborgarskap till salu (omröstning)
  8.7.2013 års framstegsrapport om Serbien (omröstning)
  8.8.Kosovos europeiska integrationsprocess (omröstning)
  8.9.2012 års framstegsrapport om Island och utsikterna efter valet (omröstning)
  8.10.Situationen i Sydsudan (omröstning)
  8.11.EU:s strategi mot hemlöshet (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  12.1.Situationen för människorättsförsvarare och aktivister från oppositionen i Kambodja och Laos
  12.2.Det senaste valet i Bangladesh
  12.3.Nya försök att kriminalisera hbti-personer
 13.Omröstning
  13.1.Situationen för människorättsförsvarare och aktivister från oppositionen i Kambodja och Laos (omröstning)
  13.2.Det senaste valet i Bangladesh (omröstning)
  13.3.Nya försök att kriminalisera hbti-personer (omröstning)
 14.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 15.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 16.Datum för nästa sammanträdesperiod
 17.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Utnämning av en direktionsledamot i Europeiska centralbanken (Sabine Lautenschläger)
Protokoll (209 kb) Närvarolista (57 kb)    Omröstningar med namnupprop (1548 kb) Bilaga 1 (6 kb) 
 
Protokoll (188 kb) Närvarolista (36 kb) Omröstningsresultat (219 kb) Omröstningar med namnupprop (679 kb)    
 
Protokoll (238 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (418 kb) Omröstningar med namnupprop (1616 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy