Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 263kWORD 189k
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 3.Μεταφορές πιστώσεων
 4.Κατάθεση εγγράφων
 5.Στρατηγική της ΕΕ για τους αστέγους (συζήτηση)
 6.Μη διακριτική μεταχείριση στο πλαίσιο της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων (συζήτηση)
 7.Αναγνώριση οικολογικών ζημιών στο ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο (συζήτηση)
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Διορισμός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Sabine Lautenschläger) (ψηφοφορία)
  
8.2.Χορήγηση εξουσιοδότησης στη Γαλλία να εφαρμόσει μειωμένο συντελεστή σε ορισμένους έμμεσους φόρους στο «παραδοσιακό» ρούμι που παράγεται στη Γουαδελούπη, τη Γαλλική Γουιάνα, τη Μαρτινίκα και τη Ρεϋνιόν * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.3.Τροποποίηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου για την άρση και υπεράσπιση της βουλευτικής ασυλίας (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.4.Διάθεση στην αγορά για καλλιέργεια προϊόντος αραβοσίτου που έχει υποστεί γενετική τροποποίηση (ψηφοφορία)
  
8.5.Σεβασμός του θεμελιώδους δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ (ψηφοφορία)
  
8.6.Η ιθαγένεια της ΕΕ προς πώληση (ψηφοφορία)
  
8.7.Έκθεση προόδου 2013 για την Σερβία (ψηφοφορία)
  
8.8.Διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του Κοσσυφοπεδίου (ψηφοφορία)
  
8.9.Έκθεση προόδου 2012 για την Ισλανδία και τις μετεκλογικές προοπτικές (ψηφοφορία)
  
8.10.Κατάσταση στο Νότιο Σουδάν (ψηφοφορία)
  
8.11.Στρατηγική της ΕΕ για τους αστέγους (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
12.1.Κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων και των ακτιβιστών της αντιπολίτευσης στη Καμπότζη και στο Λάος
  
12.2.Πρόσφατες εκλογές στο Μπανγκλαντές
  
12.3.Πρόσφατες κινήσεις για την ποινικοποίηση των ΛΟΑΔΜ
 13.Ώρα των ψηφοφοριών
  
13.1.Κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων και των ακτιβιστών της αντιπολίτευσης στη Καμπότζη και στο Λάος (ψηφοφορία)
  
13.2.Πρόσφατες εκλογές στο Μπανγκλαντές (ψηφοφορία)
  
13.3.Πρόσφατες κινήσεις για την ποινικοποίηση των ΛΟΑΔΜ (ψηφοφορία)
 14.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 15.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 16.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 17.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Διορισμός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Sabine Lautenschläger)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Isabelle DURANT
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05.


2. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές

- Κοινή επιχείρηση "Πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα 2" (COM(2013)0495 - C7-0259/2013 - 2013/0240(NLE))
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE
γνωμοδότηση: ENVI, BUDG, JURI, JURI (άρθρο 37 του Κανονισμού)

- Ενισχυμένη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ) (COM(2013)0430 - C7-0177/2013 - 2013/0202(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: EMPL
γνωμοδότηση: BUDG, JURI (άρθρο 37 του Κανονισμού)

- Προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών (COM(2013)0267 - C7-0122/2013 - 2013/0141(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: AGRI
γνωμοδότηση: ENVI, JURI (άρθρο 37 του Κανονισμού)

- Υγεία των ζώων (COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: AGRI (άρθρο 50 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: PECH, JURI (άρθρο 37 του Κανονισμού), ENVI (άρθρο 50 του Κανονισμού)

- Προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων καπνού και των συναφών προϊόντων (COM(2012)0788 - C7-0420/2012 - 2012/0366(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: AGRI, ITRE, JURI, INTA, IMCO, JURI (άρθρο 37 του Κανονισμού), JURI (άρθρο 37α του Κανονισμού)

Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 50 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 9.1.2014)

- Ανάπτυξη του συστήματος eCall σε οχήματα (COM(2013)0316 - C7-0174/2013 – 2013/0165(COD))

αναπομπή επί της ουσίας: IMCO (άρθρο 50 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: ITRE, TRAN, LIBE (άρθρο 50 του Κανονισμού)

προσωρινή έκθεση (άρθρο 81 παράγραφος 3, του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 9.1.2014)

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση – 2013/0361(APP)

επιτροπή : EMPL

Τροποποίηση του Κανονισμού (άρθρο 212 του Κανονισμού)

- Τροποποίηση του άρθρου 166 (τελική ψηφοφορία) και του άρθρου 195 παράγραφος 3 (ψηφοφορία στις επιτροπές) του Κανονισμού (B7-0252/2013) (2014/2001(REG)) .


3. Μεταφορές πιστώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του δημοσιονομικού κανονισμού του BEREC, το γραφείο του BEREC στη Ρίγα ενημέρωσε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με όλες τις μεταφορές πιστώσεων που πραγματοποιήθηκαν βάσει του άρθρου 23, παράγραφος 2, το 2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με την έγκριση των μεταφορών πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DEC 42/2013, DEC 44/2013 και DEC 46/2013 και σχετικά με την απόρριψη της μεταφοράς πιστώσεων DEC 43/2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με την απόρριψη της μεταφοράς πιστώσεων της Επιτροπής των Περιφερειών DEC 1/2013 και INF 10/2013 και σχετικά με την έγκριση της μεταφοράς πιστώσεων INF/9/2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με την απόρριψη της μεταφοράς πιστώσεων του Δικαστηρίου 7/2013 και 8/2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με την απόρριψη της μεταφοράς πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης 3/2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με την απόρριψη της μεταφοράς πιστώσεων του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων 3/2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με την απόρριψη της μεταφοράς πιστώσεων της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής DEC 1/2013 και INF 5/2013.


4. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κλωνοποίηση των βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και ιπποειδών που εκτρέφονται και αναπαράγονται για γεωργικούς σκοπούς (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα ζητήσει τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

ENVI, ITRE, INTA, IMCO

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 260/2012 όσον αφορά τη μετάβαση σε μεταφορές πιστώσεων και άμεσες χρεώσεις σε ολόκληρη την Ένωση (COM(2013)0937 - C7-0008/2014 - 2013/0449(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα θα ζητήσει τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής επ' αυτής της προτάσεως.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 282 παράγραφος 5 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα ζητήσει τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

JURI, IMCO

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ένωσης των Κομορών σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ των δύο μερών (16130/2013 - C7-0011/2014 - 2013/0388(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα νέα τρόφιμα (COM(2013)0894 - C7-0487/2013 - 2013/0435(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα θα ζητήσει τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AGRI, ITRE, INTA, IMCO

2) από τους βουλευτές, τις προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 120 του Κανονισμού)

- Roberta Angelilli, Francesca Barracciu, Franco Bonanini, Antonio Cancian, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Paolo De Castro, Elisabetta Gardini, Erminia Mazzoni, Claudio Morganti, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi και Patrizia Toia. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση της σπατάλης (B7-0489/2013)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

ENVI

- Agnès Le Brun. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επισήμανση της καταγωγής του κρέατος στα έτοιμα φαγητά (B7-0490/2013)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

ENVI

- Alexander Graf Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. Πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο σχετικά με την 69η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (B7-0014/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

DEVE

- Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Judith Sargentini, Bart Staes και Keith Taylor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. Πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο σχετικά με την ανθρωπιστική δράση μη κρατικών δυνάμεων με σκοπό την προστασία των παιδιών (B7-0585/2013)

αναπομπή

επί της ουσίας :

DEVE

γνωμοδότηση :

AFET


5. Στρατηγική της ΕΕ για τους αστέγους (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Στρατηγική της ΕΕ για τους αστέγους (2013/2994(RSP))

Ο László Andor (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Csaba Őry, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Niccolò Rinaldi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Karima Delli, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Inês Cristina Zuber, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Derek Roland Clark, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Franz Obermayr, μη εγγεγραμμένος, Verónica Lope Fontagné, Emer Costello, Phil Bennion, Tarja Cronberg, Janusz Wojciechowski, Jaroslav Paška, Regina Bastos, Frédéric Daerden, Sylvie Goulard, Sari Essayah, Kinga Göncz, Jorgo Chatzimarkakis, Zdravka Bušić, Evelyn Regner, Bogusław Sonik, Eider Gardiazábal Rubial και Κωνσταντίνος Πουπάκης.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Anna Záborská, Mairead McGuinness, Silvia Costa, Nikola Vuljanić, Andrew Henry William Brons, Danuta Jazłowiecka, Sandra Petrović Jakovina, Paul Murphy, Jacek Protasiewicz, Karin Kadenbach, Andreas Mölzer και Patrizia Toia.

Παρεμβαίνει ο László Andor.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Csaba Őry, Ivo Belet και Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τους άστεγους (2013/2994(RSP)) (B7-0008/2014);

- Niccolò Rinaldi και Marielle de Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με στρατηγική της ΕΕ για τους αστέγους (2013/2994(RSP)) (B7-0009/2014);

- Stephen Hughes, Alejandro Cercas και Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για το πρόβλημα των αστέγων (2013/2994(RSP)) (B7-0010/2014);

- Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, Rui Tavares, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter και Νικος Χρυσόγελος, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τους άστεγους (2013/2994(RSP)) (B7-0011/2014);

- Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Paul Murphy, Jacky Hénin, Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης και Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τους άστεγους (2013/2994(RSP)) (B7-0012/2014).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2014


6. Μη διακριτική μεταχείριση στο πλαίσιο της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Μη διακριτική μεταχείριση στο πλαίσιο της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων (2014/2514(RSP))

Ο Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Edit Bauer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Michael Cashman, σχετικά με το χρονόμετρο του Ημικυκλίου, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ryszard Antoni Legutko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Edite Estrela, Mikael Gustafsson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Sophia in 't Veld, Nicole Sinclaire, σχετικά με την εφαρμογή της διαδικασίας με γαλάζια κάρτα, Ewald Stadler, μη εγγεγραμμένος, Elisabeth Morin-Chartier, Peter van Dalen, σχετικά με την ανάρτηση πανό εντός του Ημικυκλίου, Zita Gurmai, Izaskun Bilbao Barandica, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Alejo Vidal-Quadras, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Peter van Dalen, επίσης σχετικά με την επίδειξη πανό εντός του Ημικυκλίου και για να απαντήσει σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Raül Romeva i Rueda και Teresa Jiménez-Becerril Barrio, η οποία επίσης θέτει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Iñaki Irazabalbeitia Fernández, ο οποίος της απαντά, Ewald Stadler, σχετικά με τις εφαρμοστέες διατάξεις όσον αφορά την επίδειξη πανό και συμβόλων εντός των εγκαταστάσεων του Κοινοβουλίου, Willy Meyer, Tadeusz Cymański, Nicole Sinclaire, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Edite Estrela, Marije Cornelissen, Ruža Tomašić, Inês Cristina Zuber, Nicole Sinclaire, σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης, Krisztina Morvai, Carlo Casini και Britta Thomsen.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Konrad Szymański, Joanna Senyszyn, Michael Cashman, María Muñiz De Urquiza, Pervenche Berès και Sergio Gaetano Cofferati.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Miroslav Mikolášik, María Irigoyen Pérez, Marie-Christine Vergiat, Zbigniew Ziobro, Anna Hedh και Davor Ivo Stier.

Παρεμβαίνει ο Siim Kallas.

Η συζήτηση περατώνεται.


7. Αναγνώριση οικολογικών ζημιών στο ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000127/2013) που κατέθεσαν οι Matthias Groote και Corinne Lepage, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Επιτροπής TRAN, και Gabriel Mato Adrover, εξ ονόματος της Επιτροπής PECH, προς την Επιτροπή: Αναγνώριση οικολογικών ζημιών στο ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο (2013/2878(RSP)) (B7-0102/2014)

Οι Corinne Lepage, Gesine Meissner και Isabelle Thomas αναπτύσσουν την ερώτηση.

Ο Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Alain Cadec, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sandrine Bélier, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eija-Riitta Korhola και Maria do Céu Patrão Neves.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Mairead McGuinness.

Παρεμβαίνει ο Siim Kallas.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών).


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: László SURJÁN
Αντιπρόεδρος

8. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


8.1. Διορισμός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Sabine Lautenschläger) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου όσον αφορά τον διορισμό μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας [N7-0002/2014 - C7-0010/2014- 2014/0801(NLE)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Sharon Bowles (A7-0023/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)
(Μυστική ψηφοφορία)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2014)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0033)


8.2. Χορήγηση εξουσιοδότησης στη Γαλλία να εφαρμόσει μειωμένο συντελεστή σε ορισμένους έμμεσους φόρους στο «παραδοσιακό» ρούμι που παράγεται στη Γουαδελούπη, τη Γαλλική Γουιάνα, τη Μαρτινίκα και τη Ρεϋνιόν * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία επιτρέπεται στη Γαλλία να εφαρμόσει μειωμένο συντελεστή σε ορισμένους έμμεσους φόρους στο «παραδοσιακό» ρούμι που παράγεται στη Γουαδελούπη, τη Γαλλική Γουιάνα, τη Μαρτινίκα και τη Ρεϋνιόν και με την οποία τροποποιείται η απόφαση 2007/659/ΕΚ [COM(2013)0839 - C7-0488/2013- 2013/0413(CNS)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner (A7-0013/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2014)0034)


8.3. Τροποποίηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου για την άρση και υπεράσπιση της βουλευτικής ασυλίας (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την άρση και υπεράσπιση της βουλευτικής ασυλίας [2013/2031(REG)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Anneli Jäätteenmäki (A7-0012/2014)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2014)0035)

Οι νέες διατάξεις τίθενται σε ισχύ την πρώτη μέρα της προσεχούς περιόδου συνόδου


8.4. Διάθεση στην αγορά για καλλιέργεια προϊόντος αραβοσίτου που έχει υποστεί γενετική τροποποίηση (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη διάθεση στην αγορά για καλλιέργεια, σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προϊόντος αραβοσίτου (Zea mays L., σειρά 1507) που έχει υποστεί γενετική τροποποίηση ώστε να είναι ανθεκτικό σε ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα (2013/2974 (RSP)) - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφαλείας των Τροφίμων. εισηγητής Matthias Groote (B7-0007/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0036)

Παρεμβάσεις

Ο João Ferreira, πριν την ψηφοφορία, για να επισημάνει ότι ορισμένες προτάσεις ψηφίσματος, οι οποίες τέθηκαν σε ψηφοφορία σήμερα, δεν ήταν διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες παρά μόνο εχθές το βράδυ.


8.5. Σεβασμός του θεμελιώδους δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0016/2014, B7-0023/2014, B7-0024/2014, B7-0025/2014, B7-0026/2014 και B7-0027/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0016/2014

(αντικαθιστά τις B7-0016/2014, B7-0023/2014, B7-0024/2014, B7-0025/2014 και B7-0027/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu Houillon, Jacek Protasiewicz, Wim van de Camp, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Danuta Jazłowiecka, Ivo Belet, Edit Bauer, Andrey Kovatchev, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Elmar Brok και Joanna Katarzyna Skrzydlewska, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Sylvie Guillaume και Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Renate Weber, Nadja Hirsch, Metin Kazak, Philippe De Backer, Phil Bennion, Filiz Hakaeva Hyusmenova και Antonyia Parvanova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Judith Sargentini, Franziska Keller, Marije Cornelissen και Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0037)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0026/2014 καταπίπτει.)


8.6. Η ιθαγένεια της ΕΕ προς πώληση (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0015/2014, B7-0017/2014, B7-0028/2014, B7-0029/2014, B7-0030/2014 και B7-0031/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0015/2014

(αντικαθιστά τις B7-0015/2014, B7-0017/2014, B7-0029/2014 και B7-0031/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Wim van de Camp και Marco Scurria, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Kinga Göncz και Sylvie Guillaume, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Jan Mulder, Renate Weber, Graham Watson, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez και Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Judith Sargentini, Ulrike Lunacek και Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Roberts Zīle, Janusz Wojciechowski, Peter van Dalen και Susy De Martini.

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0038)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B7-0028/2014 και B7-0030/2014 καταπίπτουν.)

Παρεμβάσεις

Nuno Melo, πριν την ψηφοφορία, για να ζητήσει τη διόρθωση της αγγλικής ερμηνείας της παρέμβασής του κατά τη χθεσινή ημέρα σχετικά με την ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς πώληση (ο Πρόεδρος υπογραμμίζει τη σημασία της πολυγλωσσίας και διαβεβαιώνει ότι η εν λόγω ερμηνεία θα εξακριβωθεί).


8.7. Έκθεση προόδου 2013 για την Σερβία (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0006/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0039)


8.8. Διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του Κοσσυφοπεδίου (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0004/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0040)

Παρέμβαση

Ulrike Lunacek η οποία προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 5, η οποία κρατείται.


8.9. Έκθεση προόδου 2012 για την Ισλανδία και τις μετεκλογικές προοπτικές (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0005/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0041)


8.10. Κατάσταση στο Νότιο Σουδάν (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0018/2014, B7-0019/2014, B7-0020/2014, B7-0021/2014, B7-0022/2014 και B7-0032/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0018/2014

(αντικαθιστά τις B7-0018/2014, B7-0019/2014, B7-0020/2014, B7-0021/2014 και B7-0032/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Sari Essayah και Joachim Zeller, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Norbert Neuser, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi και Luis Yáñez-Barnuevo García, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Robert Rochefort και Alexander Graf Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jean-Jacob Bicep, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert και Iñaki Irazabalbeitia Fernández, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0042)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0022/2014 καταπίπτει.)

Παρέμβαση

Véronique De Keyser η οποία παρουσιάζει προφορική τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη ΙΒ, η οποία κρατείται.


8.11. Στρατηγική της ΕΕ για τους αστέγους (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0008/2014, B7-0009/2014, B7-0010/2014, B7-0011/2014 και B7-0012/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0008/2014

(αντικαθιστά τις B7-0008/2014, B7-0009/2014, B7-0010/2014 και B7-0011/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Csaba Őry, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Alejandro Cercas και Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Niccolò Rinaldi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Karima Delli, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Cristiana Muscardini.

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0043)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0012/2014 καταπίπτει.)


9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

(Ώρα των ψηφοφοριών της Τετάρτης 15 Ιανουαρίου 2014)

Έκθεση Reinhard Bütikofer - A7-0464/2013
Petru Constantin Luhan, Sandra Petrović Jakovina, Nikola Vuljanić, Charles Tannock, Ivana Maletić, Andrej Plenković και Piotr Borys

(Ώρα των ψηφοφοριών της Πέμπτης 16 Ιανουαρίου 2014)

Σεβασμός του θεμελιώδους δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ- RC-B7-0016/2014
Csaba Sógor, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marisa Matias, Adam Bielan, Peter Jahr, Charles Tannock, Monika Smolková, Elena Oana Antonescu, Elena Băsescu, Philip Claeys, Daniel Hannan, Syed Kamall και Anna Záborská

Η ιθαγένεια της ΕΕ προς πώληση - RC-B7-0015/2014
Mitro Repo, Alda Sousa, Zdravka Bušić, Peter Jahr, Charles Tannock, Monika Smolková, Seán Kelly, Elena Băsescu, Philip Claeys, Daniel Hannan και Tatjana Ždanoka

Έκθεση προόδου 2013 για την Σερβία - B7-0006/2014
Zdravka Bušić, Mitro Repo, Elena Băsescu και Daniel Hannan

Διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του Κοσσυφοπεδίου - B7-0004/2014
Francesco De Angelis, Mitro Repo, Elena Băsescu και Daniel Hannan

Έκθεση προόδου 2012 για την Ισλανδία και τις μετεκλογικές προοπτικές - B7-0005/2014
Mitro Repo και Daniel Hannan

Στρατηγική της ΕΕ για τους αστέγους - RC-B7-0008/2014
Martina Anderson, Marisa Matias, Charles Tannock, Monika Smolková και Elena Băsescu


10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.25 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

11. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


12. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.1.2014)


12.1. Κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων και των ακτιβιστών της αντιπολίτευσης στη Καμπότζη και στο Λάος

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0033/2014, B7-0035/2014, B7-0039/2014, B7-0042/2014, B7-0044/2014, B7-0046/2014 και B7-0049/2014 (2014/2515(RSP))

Οι Judith Sargentini, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Søren Bo Søndergaard, Charles Tannock και Krzysztof Lisek παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Sari Essayah, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Joanna Senyszyn, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Phil Bennion, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marek Henryk Migalski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Philip Claeys, μη εγγεγραμμένος, Eija-Riitta Korhola και Struan Stevenson.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Eduard Kukan, Marc Tarabella και Anneli Jäätteenmäki.

Παρεμβαίνει ο Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2014.


12.2. Πρόσφατες εκλογές στο Μπανγκλαντές

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014 και B7-0041/2014 (2014/2516(RSP))

Οι Tarja Cronberg, Paweł Robert Kowal, Véronique De Keyser, Phil Bennion, Charles Tannock, ο οποίος προβαίνει σε διευκρίνιση όσον αφορά την παρέμβαση του προηγούμενου ομιλητή, Alda Sousa και Filip Kaczmarek παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mitro Repo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Eduard Kukan και Laima Liucija Andrikienė.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jolanta Emilia Hibner και Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Παρεμβαίνει ο Marek Henryk Migalski σχετικά με τη διαδικασία "catch-the-eye" (ο Πρόεδρος διευκρινίζει τις ισχύουσες διατάξεις).

Παρεμβαίνει ο Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2014.


12.3. Πρόσφατες κινήσεις για την ποινικοποίηση των ΛΟΑΔΜ

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014, B7-0050/2014 και B7-0051/2014 (2014/2517(RSP))

Οι Raül Romeva i Rueda, Charles Tannock, Marietje Schaake, Véronique De Keyser, Alda Sousa και Cristian Dan Preda παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Phil Bennion, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marije Cornelissen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Philip Claeys, μη εγγεγραμμένος, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg και Michael Cashman.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Mitro Repo.

Παρεμβαίνει ο Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2014.


13. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


13.1. Κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων και των ακτιβιστών της αντιπολίτευσης στη Καμπότζη και στο Λάος (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0033/2014, B7-0035/2014, B7-0039/2014, B7-0042/2014, B7-0044/2014, B7-0046/2014 και B7-0049/2014 (2014/2515(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0033/2014

(αντικαθιστά τις B7-0033/2014, B7-0035/2014, B7-0039/2014, B7-0042/2014, B7-0044/2014, B7-0046/2014 και B7-0049/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, Anne Delvaux, Csaba Sógor, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Bogusław Sonik και Thomas Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Robert Goebbels, Pino Arlacchi, Marc Tarabella, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo και Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica και Robert Rochefort, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Iñaki Irazabalbeitia Fernández και Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Charles Tannock και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa και Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Juozas Imbrasas και Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0044)


13.2. Πρόσφατες εκλογές στο Μπανγκλαντές (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014 και B7-0041/2014 (2014/2516(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0034/2014

(αντικαθιστά τις B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014 και B7-0041/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Salvador Sedó i Alabart, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Ivo Belet, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Marc Tarabella, Richard Howitt και John Attard-Montalto, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Phil Bennion, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez και Robert Rochefort, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández και Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Charles Tannock και Paweł Robert Kowal, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Marie-Christine Vergiat και Nikola Vuljanić, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

Jaroslav Paška.

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0045)


13.3. Πρόσφατες κινήσεις για την ποινικοποίηση των ΛΟΑΔΜ (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014, B7-0050/2014 και B7-0051/2014 (2014/2517(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0043/2014

(αντικαθιστά τις B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014 και B7-0050/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Marc Tarabella, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Tanja Fajon, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza και Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Marietje Schaake, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen και Alexandra Thein, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Tarja Cronberg, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Nicole Kiil-Nielsen και Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Cornelis de Jong, Martina Anderson, Willy Meyer, Alda Sousa, Matthias Groote, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat και Mikael Gustafsson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0046)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0051/2014 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις

Bernd Posselt, πριν την ψηφοφορία, για να ζητήσει να μεταφραστούν επίσης οι προτάσεις ψηφίσματος που δεν καλύπτονται από το κοινό ψήφισμα, και Véronique De Keyser, για να υποστηρίξει αυτήν την αίτηση.

Cristian Dan Preda, για να καταθέσει προφορική τροπολογία επί της παραγράφου 14, η οποία κρατείται.


14. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


15. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 179, παράγραφος 2, του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης περιόδου συνόδου.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


16. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 3 έως τις 6 Φεβρουαρίου 2014.


17. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 16.35.

Klaus Welle

Martin Schulz

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Αγγουράκης, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Barracciu, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Χρυσόγελος, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Χατζηγεωργίου, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Hedh, Hellvig, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klute, Koch, Κοππά, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Παλιαδέλη, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Παπανικολάου, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Πιτσιλλίδης, Plenković, Poc, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Σαλαβράκος, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Σοφοκλέους, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stauner, Σταυρακάκης, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Teixeira, Terho, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Τούσσας, Trautmann, Τριανταφυλλίδης, Turmes, Turunen, Τζαβέλα, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Παράρτηµα 1 - Διορισμός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Sabine Lautenschläger)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ALDE:

Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Krahmer, Lepage, Ludford, Lyon, Manders, McMillan-Scott, Michel, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schmidt, Silaghi, Takkula, Theurer, Vajgl, Vattimo, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR:

Andreasen, Ashworth, Bokros, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Fajmon, Fox, Gróbarczyk, Harbour, Kamall, Karim, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, Migalski, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Sturdy, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Vlasák, Wojciechowski, Zīle, van Dalen

EFD:

Agnew, Allam, Belder, Bizzotto, Cymański, Helmer, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Salavrakos, Salvini, Scottà, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Chountis, Ferreira João, Flasarová, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Michels, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Vuljanić, Wils, Zimmer, Zuber

NI:

Bonanini, Brons, Childers, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Szegedi, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bertot, Borissov, Borys, Bratkowski, Buzek, Bušić, Băsescu, Březina, Cadec, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Daul, David, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gardini, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gál, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, Langen, Le Grip, Lehne, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, McGuinness, Melo, Metsola, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Panayotova, Papanikolaou, Patrão Neves, Pieper, Pietikäinen, Pitsillides, Plenković, Ponga, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Ronzulli, Rossi, Rübig, Sanchez-Schmid, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Stauner, Stier, Stolojan, Striffler, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vlasto, Wałęsa, Weber Manfred, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanicchi, Zeller, Zver, Zwiefka, de Grandes Pascual, de Lange, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šuica, Šťastný

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrés Barea, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Barracciu, Berman, Borsellino, Borzan, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Cottigny, Cuschieri, Cutaş, Daerden, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Groote, Gualtieri, Guillaume, Göncz, Hedh, Herczog, Honeyball, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Larsen-Jensen, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Nilsson, Olejniczak, Padar, Panzeri, Paşcu, Perelló Rodríguez, Petrović Jakovina, Poc, Prendergast, Prodi, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Andersdotter, Benarab-Attou, Besset, Bélier, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cronberg, Delli, Durant, Engström, Evans, Giegold, Harms, Hassi, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz Werner, Staes, Tarand, Taylor Keith, Ždanoka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου