Indeks 
Zapisnik
PDF 241kWORD 179k
Četvrtak, 16. siječnja 2014. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Odluke o određenim dokumentima
 3.Prijenos odobrenih sredstava
 4.Podnošenje dokumenata
 5.Strategija EU-a za suzbijanje beskućništva (rasprava)
 6.Nediskriminacija u okviru spolnog i reproduktivnog zdravlja i prava (rasprava)
 7.Prepoznavanje ekološke štete u EU-u i međunarodnom pravu (rasprava)
 8.Glasovanje
  
8.1.Imenovanje člana izvršnog odbora Europske središnje banke (Sabine Lautenschläger) (glasovanje)
  
8.2.Odobravanje Francuskoj da primijeni snižene stope određenih neizravnih poreza na „tradicionalni” rum proizveden u Guadeloupeu, Francuskoj Gijani, Martiniqueu i Réunionu * (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.3.Izmjena Poslovnika Europskog parlamenta o ukidanju i zaštiti parlamentarnog imuniteta (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.4.Stavljanje na tržište genetski modificiranog kukuruza za uzgoj (glasovanje)
  
8.5.Poštovanje temeljnih prava slobodnog kretanja u EU-u (glasovanje)
  
8.6.Građanstvo Europske unije na prodaju (glasovanje)
  
8.7.Izvješće o napretku Srbije za 2013. godinu (glasovanje)
  
8.8.Proces europske integracije Kosova (glasovanje)
  
8.9.Izvješće o napretku Islanda i poslijeizbornim perspektivama za 2012. (glasovanje)
  
8.10.Situacija u Južnom Sudanu (glasovanje)
  
8.11.Strategija EU-a za suzbijanje beskućništva (glasovanje)
 9.Obrazloženja glasovanja
 10.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 11.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 12.Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)
  
12.1.Položaj branitelja prava i oporbenih aktivista u Kambodži i Laosu
  
12.2.Nedavni izbori u Bangladešu
  
12.3.Nedavni potezi u pravcu kriminalizacije LGBTI osoba
 13.Glasovanje
  
13.1.Položaj branitelja prava i oporbenih aktivista u Kambodži i Laosu (glasovanje)
  
13.2.Nedavni izbori u Bangladešu (glasovanje)
  
13.3.Nedavni potezi u pravcu kriminalizacije LGBTI osoba (glasovanje)
 14.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 15.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici
 16.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 17.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH
 Prilog 1. - Imenovanje člana izvršnog odbora Europske središnje banke (Sabine Lautenschläger)


PREDSJEDA: Isabelle DURANT
potpredsjednica

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:05 h.


2. Odluke o određenim dokumentima

Izmjene upućivanja na odbore

- Zajedničko poduzeće „Inicijativa za inovativne lijekove 2” (COM(2013)0495 - C7-0259/2013 - 2013/0240(NLE))
upućeno nadležni: ITRE
mišljenje: ENVI, BUDG, JURI, JURI (članak 37. Poslovnika)

- Pojačana suradnja između javnih zavoda za zapošljavanje (JZZ) (COM(2013)0430 - C7-0177/2013 - 2013/0202(COD))
upućeno nadležni: EMPL
mišljenje: BUDG, JURI (članak 37. Poslovnika)

- Zaštitne mjere protiv organizama štetnih za bilje (COM(2013)0267 - C7-0122/2013 - 2013/0141(COD))
upućeno nadležni: AGRI
mišljenje: ENVI, JURI (članak 37. Poslovnika)

- Zdravlje životinja (COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD))
upućeno nadležni: AGRI (članak 50. Poslovnika)
mišljenje: PECH, JURI (članak 37. Poslovnika) ENVI (članak 50. Poslovnika)

- Približavanje zakona i drugih propisa država članica u vezi s proizvodnjom, ponudom i prodajom duhana i duhanskih proizvoda (COM(2012)0788 - C7-0420/2012 - 2012/0366(COD))
upućeno nadležni: ENVI
mišljenje: AGRI, ITRE, JURI, INTA, IMCO, JURI (članak 37. Poslovnika), JURI (članak 37.a Poslovnika)

Pridruženi odbori (članak 50. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 9. siječnja 2014.)

- Uvođenje automobilskog sustava eCall (COM(2013)0316 - C7-0174/2013 - 2013/0165(COD))
upućeno nadležnom odboru: IMCO (članak 50. Poslovnika)
mišljenje: ITRE, TRAN, LIBE (članak 50. Poslovnika)

Privremeno izvješće (članak 81. stavak 3. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 9. siječnja 2014.)

Prijedlog odluke Vijeća o trostranom socijalnom samitu za rast i zapošljavanje – 2013/0361(APP)

Odbor: EMPL

Izmjena Poslovnika (članak 212. Poslovnika)

- Izmjena članka 166. (Konačno glasovanje) i članka 195. stavka 3. (glasovanje u odboru) Poslovnika Parlamenta (B7-0252/2013) (2014/2001(REG)).


3. Prijenos odobrenih sredstava

U skladu s člankom 23. Financijske uredbe, ured BEREC-a iz Rige obavijestio je proračunsko tijelo o svim prijenosima proračunskih sredstava izvršenim 2013. na osnovi članka 23. stavka 2.

U skladu s člankom 27. stavkom 4. Financijske uredbe, Vijeće Europske unije obavijestilo je proračunsko tijelo o odobrenju prijenosa odobrenih sredstava Europske komisije DEC 42/2013, DEC 44/2013 i DEC 46/2013 te o odbijanju prijenosa odobrenih sredstava DEC 43/2013.

U skladu s člankom 27. stavkom 4. Financijske uredbe, Vijeće Europske unije obavijestilo je proračunsko tijelo o odbijanju prijenosa odobrenih sredstava Odbora regija DEC 1/2013 i INF 10/2013 te o odobrenju prijenosa odobrenih sredstava INF/9/2013.

U skladu s člankom 27. stavkom 4. Financijske uredbe, Vijeće Europske unije obavijestilo je proračunsko tijelo o odbijanju prijenosa odobrenih sredstava Suda Europske unije 7/2013 i 8/2013.

U skladu s člankom 27. stavkom 4. Financijske uredbe, Vijeće Europske unije obavijestilo je proračunsko tijelo o odbijanju prijenosa odobrenih sredstava Europske službe za vanjsko djelovanje 3/2013.

U skladu s člankom 27. stavkom 4. Financijske uredbe, Vijeće Europske unije obavijestilo je proračunsko tijelo o odbijanju prijenosa odobrenih sredstava Europskog nadzornika za zaštitu podataka 3/2013.

U skladu s člankom 27. stavkom 4. Financijske uredbe, Vijeće Europske unije obavijestilo je proračunsko tijelo o odbijanju prijenosa odobrenih sredstava Europskog gospodarskog i socijalnog odbora DEC 1/2013 i INF 5/2013.


4. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o kloniranju goveda, svinja, ovaca, koza i kopitara koji se drže i uzgajaju u svrhu proizvodnje (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD))
U skladu s člankom 124. stavkom 1. Poslovnika, predsjednik će se o ovom prijedlogu savjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležni :

AGRI

mišljenje :

ENVI, ITRE, INTA, IMCO

- Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 260/2012 o prijelazu na kreditne transfere i izravna terećenja na razini cijele Unije (COM(2013)0937 - C7-0008/2014 - 2013/0449(COD))
U skladu s člankom 124. stavkom 1. Poslovnika, predsjednik će se o ovom prijedlogu savjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

U skladu s odredbama članka 282. stavka 5. Ugovora, predsjednik će se savjetovati s Europskom središnjom bankom.

upućeno

nadležni :

ECON

mišljenje :

JURI, IMCO

- Prijedlog Odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola između Europske unije i Unije Komorâ o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u sektoru ribarstva koji je na snazi između dviju stranaka (16130/2013 - C7-0011/2014 - 2013/0388(NLE))

upućeno

nadležni :

PECH

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o novoj hrani (COM(2013)0894 - C7-0487/2013 - 2013/0435(COD))
U skladu s člankom 124. stavkom 1. Poslovnika, predsjednik će se o ovom prijedlogu savjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležni :

ENVI

mišljenje :

AGRI, ITRE, INTA, IMCO

2) zastupnika, prijedlozi rezolucija (članak 120. Poslovnika)

- Roberta Angelilli, Francesca Barracciu, Franco Bonanini, Antonio Cancian, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Paolo De Castro, Elisabetta Gardini, Erminia Mazzoni, Claudio Morganti, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi Patrizia Toia. Prijedlog rezolucije o borbi protiv rasipanja (B7-0489/2013)

upućeno

nadležni :

AGRI

mišljenje :

ENVI

- Agnès Le Brun. Prijedlog rezolucije o označavanju podrijetla mesa u gotovim jelima (B7-0490/2013)

upućeno

nadležni :

AGRI

mišljenje :

ENVI

- Alexander Graf Lambsdorff u ime kluba ALDE. Prijedlog preporuke Vijeću o 69. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda (B7-0014/2014)

upućeno

nadležni :

AFET

mišljenje :

DEVE

- Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Judith Sargentini, Bart Staes, Keith Taylor. Prijedlog preporuke Vijeću o humanitarnom angažmanu nevladinih oružanih sudionika u zaštiti djece (B7-0585/2013)

upućeno

nadležni :

DEVE

mišljenje :

AFET


5. Strategija EU-a za suzbijanje beskućništva (rasprava)

Izjava Komisije: Strategija EU-a za suzbijanje beskućništva (2013/2994(RSP))

László Andor (povjerenik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: Csaba Őry u ime kluba PPE, Pervenche Berès u ime kluba S&D, Niccolò Rinaldi u ime kluba ALDE, Karima Delli u ime kluba Verts/ALE, Ruža Tomašić u ime kluba ECR, Inês Cristina Zuber u ime kluba GUE/NGL, Derek Roland Clark u ime kluba EFD, Franz Obermayr, nezavisni zastupnik, Verónica Lope Fontagné, Emer Costello, Phil Bennion, Tarja Cronberg, Janusz Wojciechowski, Jaroslav Paška, Regina Bastos, Frédéric Daerden, Sylvie Goulard, Sari Essayah, Kinga Göncz, Jorgo Chatzimarkakis, Zdravka Bušić, Evelyn Regner, Bogusław Sonik, Eider Gardiazábal Rubial i Konstantinos Poupakis.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Anna Záborská, Mairead McGuinness, Silvia Costa, Nikola Vuljanić, Andrew Henry William Brons, Danuta Jazłowiecka, Sandra Petrović Jakovina, Paul Murphy, Jacek Protasiewicz, Karin Kadenbach, Andreas Mölzer i Patrizia Toia.

Govorio je László Andor.

Prijedlozi rezolucija kojima se zaključuju rasprave na temelju članka 110. stavka 2. Poslovnika:

- Csaba Őry, Ivo Belet i Roberta Angelilli u ime kluba PPE o strategiji EU-a na području beskućništva (2013/2994(RSP)) (B7-0008/2014);

- Niccolò Rinaldi i Marielle de Sarnez u ime kluba ALDE o strategiji EU-a o beskućništvu (2013/2994(RSP)) (B7-0009/2014);

- Stephen Hughes, Alejandro Cercas i Pervenche Berès u ime kluba S&D o strategiji EU-a na području beskućništva (2013/2994(RSP)) (B7-0010/2014);

- Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, Rui Tavares, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter i Nikos Chrysogelos u ime kluba Verts/ALE o strategiji EU-a na području beskućništva (2013/2994(RSP)) (B7-0011/2014);

- Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Paul Murphy, Jacky Hénin, Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kyriacos Triantaphyllides i Nikolaos Chountis u ime kluba GUE/NGL o strategiji EU-a na području beskućništva (2013/2994(RSP)) (B7-0012/2014).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.11 zapisnika od 16.1.2014..


6. Nediskriminacija u okviru spolnog i reproduktivnog zdravlja i prava (rasprava)

Izjava Komisije: Nediskriminacija u okviru spolnog i reproduktivnog zdravlja i prava (2014/2514(RSP))

Siim Kallas (potpredsjednik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: Edit Bauer u ime kluba PPE, Iratxe García Pérez u ime kluba S&D, Michael Cashman o satu u vijećnici, Sophia in 't Veld u ime kluba ALDE, Raül Romeva i Rueda u ime kluba Verts/ALE, Ryszard Antoni Legutko u ime kluba ECR, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Edite Estrela, Mikael Gustafsson u ime kluba GUE/NGL, Rolandas Paksas u ime kluba EFD, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Sophia in 't Veld, Nicole Sinclaire o primjeni postupka podizanja „plave kartice”, Ewald Stadler, nezavisni zastupnik, Elisabeth Morin-Chartier, Peter van Dalen o postavljanju plakata u vijećnici, Zita Gurmai, Izaskun Bilbao Barandica, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Alejo Vidal-Quadras, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Peter van Dalen da se još jednom vrati na pitanje plakata u vijećnici i kako bi odgovorio na dva pitanja postavljena u postupku „plave kartice” koja su postavili Raül Romeva i Rueda i Teresa Jiménez-Becerril Barrio, koja je pak postavila pitanje „plavom karticom” Iñakiju Irazabalbeitiji Fernándezu na koje je ovaj odgovorio, Ewald Stadler o mjerama za izlaganje zastavica i simbola u zgradi Parlamenta, Willy Meyer, Tadeusz Cymański, Nicole Sinclaire, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Edite Estrela, Marije Cornelissen, Ruža Tomašić, Inês Cristina Zuber, Nicole Sinclaire o vođenju rasprave, Krisztina Morvai, Carlo Casini i Britta Thomsen.

PREDSJEDA: Anni PODIMATA
potpredsjednica

Govorili su: Konrad Szymański, Joanna Senyszyn, Michael Cashman, María Muñiz De Urquiza, Pervenche Berès i Sergio Gaetano Cofferati.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Miroslav Mikolášik, María Irigoyen Pérez, Marie-Christine Vergiat, Zbigniew Ziobro, Anna Hedh i Davor Ivo Stier.

Govorio je Siim Kallas.

Rasprava je zaključena.


7. Prepoznavanje ekološke štete u EU-u i međunarodnom pravu (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000127/2013) koje su Komisiji postavili Matthias Groote i Corinne Lepage u ime Odbora ENVI, Gesine Meissner u ime Odbora TRAN i Gabriel Mato Adrover u ime Odbora PECH: Prepoznavanje ekološke štete u pravu EU-a i međunarodnom pravu (2013/2878(RSP)) (B7-0102/2014)

Corinne Lepage, Gesine Meissner i Isabelle Thomas obrazložili su pitanje.

Siim Kallas (potpredsjednik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su: Alain Cadec u ime kluba PPE, Inés Ayala Sender u ime kluba S&D, Sandrine Bélier u ime kluba Verts/ALE, Eija-Riitta Korhola i Maria do Céu Patrão Neves.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobila: Mairead McGuinness.

Govorio je Siim Kallas.

Rasprava je zaključena.

(Sjednica je prije početka glasovanja na trenutak prekinuta.)


PREDSJEDA: László SURJÁN
potpredsjednik

8. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


8.1. Imenovanje člana izvršnog odbora Europske središnje banke (Sabine Lautenschläger) (glasovanje)

Izvješće o Preporuci Vijeća o imenovanju člana izvršnog odbora Europske središnje banke [N7-0002/2014 - C7-0010/2014- 2014/0801(NLE)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Sharon Bowles (A7-0023/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)
(Tajno glasovanje)
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 1. zapisniku od 16.1.2014.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P7_TA(2014)0033)


8.2. Odobravanje Francuskoj da primijeni snižene stope određenih neizravnih poreza na „tradicionalni” rum proizveden u Guadeloupeu, Francuskoj Gijani, Martiniqueu i Réunionu * (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Odluke Vijeća o odobravanju Francuskoj da primijeni snižene stope određenih neizravnih poreza na „tradicionalni” rum proizveden u Guadeloupeu, Francuskoj Gijani, Martiniqueu i Réunionu te o izmjeni Odluke 2007/659/EZ [COM(2013)0839 - C7-0488/2013- 2013/0413(CNS)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestiteljica: Danuta Maria Hübner (A7-0013/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2014)0034)


8.3. Izmjena Poslovnika Europskog parlamenta o ukidanju i zaštiti parlamentarnog imuniteta (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o izmjeni Poslovnika Europskog parlamenta o ukidanju i zaštiti parlamentarnog imuniteta [2013/2031(REG)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestiteljica: Anneli Jäätteenmäki (A7-0012/2014)

(Potrebna kvalificirana većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2014)0035)

Nove odredbe stupaju na snagu prvog dana sljedeće sjednice.


8.4. Stavljanje na tržište genetski modificiranog kukuruza za uzgoj (glasovanje)

Prijedlog rezolucije podnesen u skladu s člankom 88. stavcima 2. i 3. Poslovnika o odluci Vijeća o stavljanju na tržište kukuruza za uzgoj, u skladu s Direktivom 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Zea mays L. linije 1507) genetski modificiranog kako bi bio otporan na određene leptire nametnike (2013/2974 (RSP)) - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Matthias Groote (B7-0007/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0036)

Govorili su:

João Ferreira, prije glasovanja, kako bi ukazao na to da su neki prijedlozi rezolucija o kojima se danas glasovalo bili na raspolaganju na svim jezicima tek sinoć.


8.5. Poštovanje temeljnih prava slobodnog kretanja u EU-u (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B7-0016/2014, B7-0023/2014, B7-0024/2014, B7-0025/2014, B7-0026/2014 i B7-0027/2014

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B7-0016/2014

(koji zamjenjujeB7-0016/2014, B7-0023/2014, B7-0024/2014, B7-0025/2014 i B7-0027/2014):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu Houillon, Jacek Protasiewicz, Wim van de Camp, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Danuta Jazłowiecka, Ivo Belet, Edit Bauer, Andrey Kovatchev, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Elmar Brok i Joanna Katarzyna Skrzydlewska u ime kluba PPE,

Sylvie Guillaume i Juan Fernando López Aguilar u ime kluba S&D,

Renate Weber, Nadja Hirsch, Metin Kazak, Philippe De Backer, Phil Bennion, Filiz Hakaeva Hyusmenova i Antonyia Parvanova u ime kluba ALDE,

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Judith Sargentini, Franziska Keller, Marije Cornelissen i Hélène Flautre u ime kluba Verts/ALE,

Cornelia Ernst, u ime kluba GUE/NGL.

Usvojen (P7_TA(2014)0037)

(Prijedlog rezolucije B7-0026/2014 se ne razmatra.)


8.6. Građanstvo Europske unije na prodaju (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B7-0015/2014, B7-0017/2014, B7-0028/2014, B7-0029/2014, B7-0030/2014 i B7-0031/2014

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B7-0015/2014

(koji zamjenjujeB7-0015/2014, B7-0017/2014, B7-0029/2014 i B7-0031/2014):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Wim van de Camp i Marco Scurria u ime kluba PPE,

Kinga Göncz i Sylvie Guillaume u ime kluba S&D,

Jan Mulder, Renate Weber, Graham Watson, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez i Ramon Tremosa i Balcells u ime kluba ALDE,

Judith Sargentini, Ulrike Lunacek i Jean Lambert u ime kluba Verts/ALE,

Roberts Zīle, Janusz Wojciechowski, Peter van Dalen i Susy De Martini.

Usvojen (P7_TA(2014)0038)

(Prijedlozi rezolucija B7-0028/2014 i B7-0030/2014 se ne razmatraju.)

Govorili su:

Nuno Melo, prije glasovanja, kako bi zatražio ispravak engleskog usmenog prijevoda svog govora održanog jučer navečer u raspravi o građanstvu Europske unije na prodaju (predsjednik je naglasio važnost višejezičnosti i potvrdio da će se predmetni usmeni prijevod provjeriti).


8.7. Izvješće o napretku Srbije za 2013. godinu (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B7-0006/2014

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0039)


8.8. Proces europske integracije Kosova (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B7-0004/2014

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0040)

Govori

Ulrike Lunacek predložila je usmeni amandman na stavak 5., koji je prihvaćen.


8.9. Izvješće o napretku Islanda i poslijeizbornim perspektivama za 2012. (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B7-0005/2014

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0041)


8.10. Situacija u Južnom Sudanu (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B7-0018/2014, B7-0019/2014, B7-0020/2014, B7-0021/2014, B7-0022/2014 i B7-0032/2014

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B7-0018/2014

(koji zamjenjujeB7-0018/2014, B7-0019/2014, B7-0020/2014, B7-0021/2014 i B7-0032/2014):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Sari Essayah i Joachim Zeller u ime kluba PPE,

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Norbert Neuser, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi i Luis Yáñez-Barnuevo García u ime kluba S&D,

Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Robert Rochefort i Alexander Graf Lambsdorff u ime kluba ALDE

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jean-Jacob Bicep, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert i Iñaki Irazabalbeitia Fernández u ime kluba Verts/ALE,

Charles Tannock u ime kluba ECR.

Usvojen (P7_TA(2014)0042)

(Prijedlog rezolucije B7-0022/2014 se ne razmatra.)

Govori

Véronique De Keyser predložila je usmeni amandman na uvodnu izjavu L, koji je prihvaćen.


8.11. Strategija EU-a za suzbijanje beskućništva (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B7-0008/2014, B7-0009/2014, B7-0010/2014, B7-0011/2014 i B7-0012/2014

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B7-0008/2014

(koji zamjenjujeB7-0008/2014, B7-0009/2014, B7-0010/2014 i B7-0011/2014):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

Csaba Őry u ime kluba PPE,

Alejandro Cercas i Pervenche Berès u ime kluba S&D,

Niccolò Rinaldi u ime kluba ALDE,

Karima Delli u ime kluba Verts/ALE,

Cristiana Muscardini.

Usvojen (P7_TA(2014)0043)

(Prijedlog rezolucije B7-0012/2014 se ne razmatra.)


9. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasovanja u pisanom obliku:

Obrazloženja glasovanja u pisanom obliku, u smislu članka 170. Poslovnika, nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

(Glasovanje od srijede 15. siječnja 2014.)

Izvješće Reinhard Bütikofer - A7-0464/2013
Petru Constantin Luhan, Sandra Petrović Jakovina, Nikola Vuljanić, Charles Tannock, Ivana Maletić, Andrej Plenković i Piotr Borys

(Glasovanje od četvrtka 16. siječnja 2014.)

Poštovanje temeljnih prava slobodnog kretanja u EU-u - RC-B7-0016/2014
Csaba Sógor, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marisa Matias, Adam Bielan, Peter Jahr, Charles Tannock, Monika Smolková, Elena Oana Antonescu, Elena Băsescu, Philip Claeys, Daniel Hannan, Syed Kamall i Anna Záborská

Građanstvo Europske unije na prodaju - RC-B7-0015/2014
Mitro Repo, Alda Sousa, Zdravka Bušić, Peter Jahr, Charles Tannock, Monika Smolková, Seán Kelly, Elena Băsescu, Philip Claeys, Daniel Hannan i Tatjana Ždanoka

Izvješće o napretku Srbije za 2013. godinu - B7-0006/2014
Zdravka Bušić, Mitro Repo, Elena Băsescu i Daniel Hannan

Proces europske integracije Kosova - B7-0004/2014
Francesco De Angelis, Mitro Repo, Elena Băsescu i Daniel Hannan

Izvješće o napretku Islanda i poslijeizbornim perspektivama za 2012. - B7-0005/2014
Mitro Repo i Daniel Hannan

Strategija EU-a za suzbijanje beskućništva - RC-B7-0008/2014
Martina Anderson, Marisa Matias, Charles Tannock, Monika Smolková i Elena Băsescu


10. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na internetskoj stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


(Sjednica je prekinuta u 13:25 h, a nastavljena u 15:00 h.)

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

11. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


12. Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)

(Za naslove i podnositelje prijedloga rezolucija, vidi točku 2. zapisnika od 14.1.2014.)


12.1. Položaj branitelja prava i oporbenih aktivista u Kambodži i Laosu

Prijedlozi rezolucija B7-0033/2014, B7-0035/2014, B7-0039/2014, B7-0042/2014, B7-0044/2014, B7-0046/2014 i B7-0049/2014 (2014/2515(RSP))

Judith Sargentini, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Søren Bo Søndergaard, Charles Tannock i Krzysztof Lisek predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Sari Essayah u ime kluba PPE, Joanna Senyszyn u ime kluba S&D, Phil Bennion u ime kluba ALDE, Marek Henryk Migalski u ime kluba ECR, Jaroslav Paška u ime kluba EFD, Philip Claeys, nezavisni zastupnik, Eija-Riitta Korhola i Struan Stevenson.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Eduard Kukan, Marc Tarabella i Anneli Jäätteenmäki.

Govorio je Siim Kallas (potpredsjednik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 13.1. zapisnika od 16.1.2014.


12.2. Nedavni izbori u Bangladešu

Prijedlozi rezolucija B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014 i B7-0041/2014 (2014/2516(RSP))

Tarja Cronberg, Paweł Robert Kowal, Véronique De Keyser, Phil Bennion, Charles Tannock, koji je precizirao govor prethodnog zastupnika, Alda Sousa i Filip Kaczmarek predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Bernd Posselt u ime kluba PPE, Mitro Repo u ime kluba S&D, Ryszard Czarnecki u ime kluba ECR, Jaroslav Paška u ime kluba EFD, Eduard Kukan i Laima Liucija Andrikienė.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jolanta Emilia Hibner i Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Govorio je Marek Henryk Migalski o postupku spontanog javljanja za riječ „catch-the-eye” (predsjednik je pojasnio mjerodavne odredbe).

Govorio je Siim Kallas (potpredsjednik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 13.2. zapisnika od 16.1.2014.


12.3. Nedavni potezi u pravcu kriminalizacije LGBTI osoba

Prijedlozi rezolucija B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014, B7-0050/2014 i B7-0051/2014 (2014/2517(RSP))

Raül Romeva i Rueda, Charles Tannock, Marietje Schaake, Véronique De Keyser, Alda Sousa i Cristian Dan Preda predstavili su prijedloge rezolucija.

Govorili su: Seán Kelly u ime kluba PPE, Ana Gomes u ime kluba S&D, Phil Bennion u ime kluba ALDE, Marije Cornelissen u ime kluba Verts/ALE, Philip Claeys, nezavisni zastupnik, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg i Michael Cashman.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Mitro Repo.

Govorio je Siim Kallas (potpredsjednik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 13.3. zapisnika od 16.1.2014.


13. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


13.1. Položaj branitelja prava i oporbenih aktivista u Kambodži i Laosu (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B7-0033/2014, B7-0035/2014, B7-0039/2014, B7-0042/2014, B7-0044/2014, B7-0046/2014 i B7-0049/2014 (2014/2515(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B7-0033/2014

(koji zamjenjujeB7-0033/2014, B7-0035/2014, B7-0039/2014, B7-0042/2014, B7-0044/2014, B7-0046/2014 i B7-0049/2014):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, Anne Delvaux, Csaba Sógor, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Bogusław Sonik i Thomas Mann u ime kluba PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Robert Goebbels, Pino Arlacchi, Marc Tarabella, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo i Richard Howitt u ime kluba S&D;

Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica i Robert Rochefort u ime kluba ALDE;

Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Iñaki Irazabalbeitia Fernández i Rui Tavares u ime kluba Verts/ALE;

Charles Tannock i Adam Bielan u ime kluba ECR;

Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa i Helmut Scholz u ime kluba GUE/NGL;

Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Juozas Imbrasas i Jaroslav Paška u ime kluba EFD.

Usvojen (P7_TA(2014)0044)


13.2. Nedavni izbori u Bangladešu (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014 i B7-0041/2014 (2014/2516(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B7-0034/2014

(koji zamjenjuje B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014 i B7-0041/2014):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Salvador Sedó i Alabart, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Ivo Belet, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka i Bogusław Sonik u ime kluba PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Marc Tarabella, Richard Howitt i John Attard-Montalto u ime kluba S&D;

Phil Bennion, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez i Robert Rochefort u ime kluba ALDE;

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández i Rui Tavares u ime kluba Verts/ALE;

Charles Tannock i Paweł Robert Kowal u ime kluba ECR;

Marie-Christine Vergiat i Nikola Vuljanić u ime kluba GUE/NGL;

Jaroslav Paška.

Usvojen (P7_TA(2014)0045)


13.3. Nedavni potezi u pravcu kriminalizacije LGBTI osoba (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014, B7-0050/2014 i B7-0051/2014 (2014/2517(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B7-0043/2014

(koji zamjenjujeB7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014 i B7-0050/2014):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Marc Tarabella, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Tanja Fajon, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza i Richard Howitt u ime kluba S&D;

Marietje Schaake, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen i Alexandra Thein u ime kluba ALDE;

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Tarja Cronberg, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Nicole Kiil-Nielsen i Rui Tavares u ime kluba Verts/ALE;

Charles Tannock u ime kluba ECR;

Cornelis de Jong, Martina Anderson, Willy Meyer, Alda Sousa, Matthias Groote, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat i Mikael Gustafsson u ime kluba GUE/NGL.

Usvojen (P7_TA(2014)0046)

(Prijedlog rezolucije B7-0051/2014 se ne razmatra.)

Govorili su:

Bernd Posselt, prije glasovanja, kako bi zatražio da se prevedu i prijedlozi rezolucija koji nisu obuhvaćeni zajedničkom rezolucijom, te Véronique De Keyser, koja je podržala taj zahtjev.

Cristian Dan Preda kako bi predstavio usmeni amandman na stavak 14., koji je prihvaćen.


14. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na internetskoj stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


15. Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici

U skladu s člankom 179. stavkom 2. Poslovnika, zapisnik s ove dnevne sjednice podnosi se Europskom parlamentu na usvajanje na početku iduće dnevne sjednice.

Uz odobrenje Europskog parlamenta usvojeni se tekstovi odmah prosljeđuju primateljima.


16. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se od 3. do 6. veljače 2014.


17. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Dnevna sjednica zatvorena je u 16:35 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Potpisali su se:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Barracciu, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Hedh, Hellvig, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klute, Koch, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papanikolaou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Teixeira, Terho, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Turunen, Tzavela, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Prilog 1. - Imenovanje člana izvršnog odbora Europske središnje banke (Sabine Lautenschläger)

POPIS ZASTUPNIKA KOJI SU GLASOVALI

ALDE:

Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Krahmer, Lepage, Ludford, Lyon, Manders, McMillan-Scott, Michel, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schmidt, Silaghi, Takkula, Theurer, Vajgl, Vattimo, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR:

Andreasen, Ashworth, Bokros, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Fajmon, Fox, Gróbarczyk, Harbour, Kamall, Karim, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, Migalski, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Sturdy, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Vlasák, Wojciechowski, Zīle, van Dalen

EFD:

Agnew, Allam, Belder, Bizzotto, Cymański, Helmer, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Salavrakos, Salvini, Scottà, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Chountis, Ferreira João, Flasarová, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Michels, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Vuljanić, Wils, Zimmer, Zuber

NI:

Bonanini, Brons, Childers, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Szegedi, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bertot, Borissov, Borys, Bratkowski, Buzek, Bušić, Băsescu, Březina, Cadec, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Daul, David, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gardini, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gál, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, Langen, Le Grip, Lehne, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, McGuinness, Melo, Metsola, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Panayotova, Papanikolaou, Patrão Neves, Pieper, Pietikäinen, Pitsillides, Plenković, Ponga, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Ronzulli, Rossi, Rübig, Sanchez-Schmid, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Stauner, Stier, Stolojan, Striffler, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vlasto, Wałęsa, Weber Manfred, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanicchi, Zeller, Zver, Zwiefka, de Grandes Pascual, de Lange, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šuica, Šťastný

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrés Barea, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Barracciu, Berman, Borsellino, Borzan, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Cottigny, Cuschieri, Cutaş, Daerden, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Groote, Gualtieri, Guillaume, Göncz, Hedh, Herczog, Honeyball, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Larsen-Jensen, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Nilsson, Olejniczak, Padar, Panzeri, Paşcu, Perelló Rodríguez, Petrović Jakovina, Poc, Prendergast, Prodi, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Andersdotter, Benarab-Attou, Besset, Bélier, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cronberg, Delli, Durant, Engström, Evans, Giegold, Harms, Hassi, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz Werner, Staes, Tarand, Taylor Keith, Ždanoka

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti