Index 
Proces-verbal
PDF 249kWORD 186k
Joi, 16 ianuarie 2014 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Decizii privind anumite documente
 3.Transferuri de credite
 4.Depunere de documente
 5.Strategia UE privind persoanele fără adăpost (dezbatere)
 6.Nediscriminarea în contextul sănătății sexuale și reproductive și al drepturilor referitoare la acestea (dezbatere)
 7.Recunoașterea daunelor ecologice în dreptul UE și dreptul internațional (dezbatere)
 8.Votare
  
8.1.Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene (Sabine Lautenschläger) (vot)
  
8.2.Autorizarea acordată Franței de a aplica o rată redusă a anumitor taxe indirecte pentru romul „tradițional” produs în Guadelupa, Guyana Franceză, Martinica și Réunion * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.3.Modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului privind ridicarea și apărarea imunităţii parlamentare (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.4.Introducerea pe piață în vederea cultivării, a unui produs din porumb modificat genetic (vot)
  
8.5.Respectarea dreptului fundamental la liberă circulație în UE (vot)
  
8.6.Cetățenia UE de vânzare (vot)
  
8.7.Raportul pe 2013 privind progresele înregistrate de Serbia (vot)
  
8.8.Procesul de integrare europeană a Kosovo (vot)
  
8.9.Raportul pe 2012 privind progresele înregistrate de Islanda și perspectivele de după alegeri (vot)
  
8.10.Situația din Sudanul de Sud (vot)
  
8.11.Strategia UE privind persoanele fără adăpost (vot)
 9.Explicaţii privind votul
 10.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 11.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 12.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)
  
12.1.Situația apărătorilor drepturilor și a militanților din opoziție în Cambodgia și Laos
  
12.2.Alegerile recente din Bangladesh
  
12.3.Tentativele recente de a incrimina persoanele LGBTI
 13.Votare
  
13.1.Situația apărătorilor drepturilor și a militanților din opoziție în Cambodgia și Laos (vot)
  
13.2.Alegerile recente din Bangladesh (vot)
  
13.3.Tentativele recente de a incrimina persoanele LGBTI (vot)
 14.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 15.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe
 16.Calendarul următoarelor şedinţe
 17.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENŢĂ
 Anexa 1 - Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene (Sabine Lautenschläger)


A PREZIDAT: Isabelle DURANT
Vicepreşedintă

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.05.


2. Decizii privind anumite documente

Modificări ale sesizărilor către comisii

- Întreprinderea comună „Inițiativa privind medicamentele inovatoare 2” (COM(2013)0495 - C7-0259/2013 - 2013/0240(NLE))
retrimis fond: ITRE
aviz: ENVI, BUDG, JURI, JURI (articolul 37 din Regulamentul de procedură)

- Cooperarea consolidată între serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) (COM(2013)0430 - C7-0177/2013 - 2013/0202(COD))
retrimis fond: EMPL
aviz: BUDG, JURI (articolul 37 din Regulamentul de procedură)

- Măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor (COM(2013)0267 - C7-0122/2013 - 2013/0141(COD))
retrimis fond: AGRI
aviz: ENVI, JURI (articolul 37 din Regulamentul de procedură)

- Sănătatea animalelor (COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD))
retrimis fond: AGRI (articolul 50 din Regulamentul de procedură)
aviz: PECH, JURI (articolul 37 din Regulamentul de procedură), ENVI (articolul 50 din Regulamentul de procedură)

- Apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește fabricarea, prezentarea și vânzarea tutunului și a produselor aferente (COM(2012)0788 - C7-0420/2012 - 2012/0366(COD))
retrimis fond: ENVI
aviz: AGRI, ITRE, JURI, INTA, IMCO
, JURI (articolul 37 din Regulamentul de procedură), JURI (articolul 37 bis din Regulamentul de procedură)

Comisii asociate (articolul 50 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 9.1.2014)

- Instalarea sistemului eCall la bordul vehiculelor (COM(2013)0316 - C7-0174/2013 - 2013/0165(COD))
retrimis fond: IMCO (articolul 50 din Regulamentul de procedură)

(aviz: ITRE, TRAN, LIBE) (articolul 50 din Regulamentul de procedură)


Raport interimar (articolul 81 alineatul (3) din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 9.1.2014)

Propunere de decizie a Consiliului referitoare la un summit social tripartit pentru creștere economică și ocupare a forței de muncă – 2013/0361(APP)

comisia EMPL

Modificare a Regulamentului de procedură (articolul 212 din Regulamentul de procedură)

- Modificarea articolului 166 (votul final) și a articolului 195 alineatul (3) (votul în comisie) din Regulamentul de procedură al Parlamentului (B7-0252/2013) (2014/2001(REG)) .


3. Transferuri de credite

În conformitate cu articolul 23 din Regulamentul financiar al OAREC, biroul OAREC din Riga a informat Autoritatea bugetară despre toate transferurile bugetare efectuate în 2013, în temeiul articolului 23 alineatul (2).

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat Autoritatea bugetară despre aprobarea transferurilor de credite ale Comisiei Europene DEC 42/2013, DEC 44/2013 și DEC 46/2013, și despre refuzarea transferului de credite DEC 43/2013.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat Autoritatea bugetară despre refuzarea transferurilor de credite ale Comitetului Regiunilor DEC 1/2013 și INF 10/2013, și despre aprobarea transferului de credite INF/9/2013.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat Autoritatea bugetară despre refuzarea transferurilor de credite ale Curții de Justiţie 7/2013 și 8/2013.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat Autoritatea bugetară despre refuzarea transferului de credite al Serviciului European de Acţiune Externă 3/2013.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat Autoritatea bugetară despre refuzarea transferului de credite al Autorității Europene pentru Protecția Datelor 3/2013.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat Autoritatea bugetară despre refuzarea transferurilor de credite ale Comitetului Economic şi Social European DEC 1/2013 și INF 5/2013.


4. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu şi Comisie

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind clonarea bovinelor, porcinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor crescute și reproduse în scopuri agricole (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

ENVI, ITRE, INTA, IMCO

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr.260/2012 în ceea ce privește migrarea la operațiuni de transfer de credit și de debitare directă efectuate la nivelul Uniunii (COM(2013)0937 - C7-0008/2014 – 2013/0449(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.
În conformitate cu dispozițiile articolului 282 alineatul (5) din tratat, Preşedintele va consulta Banca Centrală Europeană.

retrimis

fond :

ECON

aviz :

JURI, IMCO

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului între Uniunea Europeană și Uniunea Comorelor de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului în vigoare între cele două părți (16130/2013 - C7-0011/2014 - 2013/0388(NLE))

retrimis

fond :

PECH

aviz :

DEVE, BUDG

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind alimentele noi (COM(2013)0894 - C7-0487/2013 - 2013/0435(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

AGRI, ITRE, INTA, IMCO

2) de către deputaţi, propuneri de rezoluţie (articolul 120 din Regulamentul de procedură)

- Roberta Angelilli, Francesca Barracciu, Franco Bonanini, Antonio Cancian, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Paolo De Castro, Elisabetta Gardini, Erminia Mazzoni, Claudio Morganti, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi Patrizia Toia. Propunere de rezoluție referitoare la combaterea risipei (B7-0489/2013)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

ENVI

- Agnès Le Brun. Propunere de rezoluție referitoare la etichetarea originii cărnii folosite în semipreparate (B7-0490/2013)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

ENVI

- Alexander Graf Lambsdorff, în numele Grupului ALDE. Propunere de recomandare adresată Consiliului referitoare la cea de-a 69-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (B7-0014/2014)

retrimis

fond :

AFET

aviz :

DEVE

- Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Judith Sargentini, Bart Staes și Keith Taylor, în numele Grupului Verts/ALE. Propunere de recomandare adresată Consiliului referitoare la angajamentul umanitar al actorilor armați nestatali privind protecția copilului (B7-0585/2013)

retrimis

fond :

DEVE

aviz :

AFET


5. Strategia UE privind persoanele fără adăpost (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Strategia UE privind persoanele fără adăpost (2013/2994(RSP))

László Andor (membru al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Csaba Őry, în numele Grupului PPE, Pervenche Berès, în numele Grupului S&D, Niccolò Rinaldi, în numele Grupului ALDE, Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE, Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, Inês Cristina Zuber, în numele Grupului GUE/NGL, Derek Roland Clark, în numele Grupului EFD, Franz Obermayr, neafiliat, Verónica Lope Fontagné, Emer Costello, Phil Bennion, Tarja Cronberg, Janusz Wojciechowski, Jaroslav Paška, Regina Bastos, Frédéric Daerden, Sylvie Goulard, Sari Essayah, Kinga Göncz, Jorgo Chatzimarkakis, Zdravka Bušić, Evelyn Regner, Bogusław Sonik, Eider Gardiazábal Rubial şi Konstantinos Poupakis.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Anna Záborská, Mairead McGuinness, Silvia Costa, Nikola Vuljanić, Andrew Henry William Brons, Danuta Jazłowiecka, Sandra Petrović Jakovina, Paul Murphy, Jacek Protasiewicz, Karin Kadenbach, Andreas Mölzer şi Patrizia Toia.

A intervenit László Andor.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Csaba Őry, Ivo Belet şi Roberta Angelilli, în numele Grupului PPE, referitoare la o strategie a UE privind persoanele fără adăpost (2013/2994(RSP)) (B7-0008/2014);

- Niccolò Rinaldi şi Marielle de Sarnez, în numele Grupului ALDE, referitoare la o strategie a UE privind persoanele fără adăpost (2013/2994(RSP)) (B7-0009/2014);

- Stephen Hughes, Alejandro Cercas şi Pervenche Berès, în numele Grupului S&D, referitoare la o strategie a UE privind persoanele fără adăpost (2013/2994(RSP)) (B7-0010/2014);

- Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, Rui Tavares, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter şi Nikos Chrysogelos, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la o strategie a UE privind persoanele fără adăpost (2013/2994(RSP)) (B7-0011/2014);

- Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Paul Murphy, Jacky Hénin, Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kyriacos Triantaphyllides şi Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la o strategie a UE privind persoanele fără adăpost (2013/2994(RSP)) (B7-0012/2014).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.11 al PV din 16.1.2014.


6. Nediscriminarea în contextul sănătății sexuale și reproductive și al drepturilor referitoare la acestea (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Nediscriminarea în contextul sănătății sexuale și reproductive și al drepturilor referitoare la acestea (2014/2514(RSP))

Siim Kallas (vicepreşedinte al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Edit Bauer, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Michael Cashman, cu pivire la conomtrul din hemiciclu, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, Ryszard Antoni Legutko, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Edite Estrela, Mikael Gustafsson, în numele Grupului GUE/NGL, Rolandas Paksas, în numele Grupului EFD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Sophia in 't Veld, Nicole Sinclaire cu privire la aplicarea procedurii „cartonaşului albastru”, Ewald Stadler, neafiliat, Elisabeth Morin-Chartier, Peter van Dalen, cu privire la plasarea de panouri în hemiciclu, Zita Gurmai, Izaskun Bilbao Barandica, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Alejo Vidal-Quadras, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Peter van Dalen, și pentru a reveni la chestiunea plasării de panouri în hemiciclu și pentru a răspunde la două întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Raül Romeva i Rueda şi Teresa Jiménez-Becerril Barrio, aceasta din urmă pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” lui Iñaki Irazabalbeitia Fernández, la care acesta din urmă a răspuns, Ewald Stadler, cu privire la dispozițiile aplicabile expunerii de panouri și simboluri în incinta Parlamentului, Willy Meyer, Tadeusz Cymański, Nicole Sinclaire, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Edite Estrela, Marije Cornelissen, Ruža Tomašić, Inês Cristina Zuber, Nicole Sinclaire, cu privire la desfășurarea dezbaterii , Krisztina Morvai, Carlo Casini şi Britta Thomsen.

A PREZIDAT: Anni PODIMATA
Vicepreşedintă

Au intervenit: Konrad Szymański, Joanna Senyszyn, Michael Cashman, María Muñiz De Urquiza, Pervenche Berès şi Sergio Gaetano Cofferati.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Miroslav Mikolášik, María Irigoyen Pérez, Marie-Christine Vergiat, Zbigniew Ziobro, Anna Hedh şi Davor Ivo Stier.

A intervenit Siim Kallas.

Dezbaterea s-a încheiat.


7. Recunoașterea daunelor ecologice în dreptul UE și dreptul internațional (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000127/2013) adresată de Matthias Groote şi Corinne Lepage, în numele Comisiei ENVI, Gesine Meissner, în numele Comisiei TRAN, şi Gabriel Mato Adrover, în numele Comisiei PECH, adresată Comisiei: Recunoașterea daunelor ecologice în dreptul UE și dreptul internațional (2013/2878(RSP)) (B7-0102/2014)

Corinne Lepage, Gesine Meissner şi Isabelle Thomas au dezvoltat întrebarea.

Siim Kallas (vicepreşedinte al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Alain Cadec, în numele Grupului PPE, Inés Ayala Sender, în numele Grupului S&D, Sandrine Bélier, în numele Grupului Verts/ALE, Eija-Riitta Korhola şi Maria do Céu Patrão Neves.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Mairead McGuinness.

A intervenit Siim Kallas.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Şedinţa a fost suspendată pentru câteva momente în aşteptarea votării.)


A PREZIDAT: László SURJÁN
Vicepreşedinte

8. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


8.1. Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene (Sabine Lautenschläger) (vot)

Raport referitor la recomandarea Consiliului privind numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene [N7-0002/2014 - C7-0010/2014- 2014/0801(NLE)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Sharon Bowles (A7-0023/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)
(vot secret)
Lista participanţilor la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 1 al PV din 16.1.2014)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0033)


8.2. Autorizarea acordată Franței de a aplica o rată redusă a anumitor taxe indirecte pentru romul „tradițional” produs în Guadelupa, Guyana Franceză, Martinica și Réunion * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a Franței să aplice o rată redusă a anumitor taxe indirecte pentru romul „tradițional” produs în Guadelupa, în Guyana Franceză, în Martinica și în Réunion și de modificare a Deciziei 2007/659/CE [COM(2013)0839 - C7-0488/2013- 2013/0413(CNS)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Danuta Maria Hübner (A7-0013/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI și PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2014)0034)


8.3. Modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului privind ridicarea și apărarea imunităţii parlamentare (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului privind ridicarea și apărarea imunităţii parlamentare [2013/2031(REG)] - Comisia pentru afaceri constituţionale. Raportoare: Anneli Jäätteenmäki (A7-0012/2014)

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2014)0035)

Noile dispoziţii intră în vigoare în prima zi a următoarei perioade de sesiune.


8.4. Introducerea pe piață în vederea cultivării, a unui produs din porumb modificat genetic (vot)

Propunere de rezoluţie, depusă în conformitate cu articolul 88 alineatele (2) și (3), din Regulamentul de procedură, referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului privind introducerea pe piață în vederea cultivării, în conformitate cu Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a unui produs din porumb (Zea mays L. linia 1507) modificat genetic pentru rezistență la anumite lepidoptere dăunătoare (2013/2974 (RSP)) - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Matthias Groote (B7-0007/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0036)

Intervenţii

João Ferreira, înaintea votului, pentru a preciza că anumite propuneri de rezoluție votate astăzi nu au fost disponibile în toate versiunile lingvistice decât începând de ieri seară.


8.5. Respectarea dreptului fundamental la liberă circulație în UE (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0016/2014, B7-0023/2014, B7-0024/2014, B7-0025/2014, B7-0026/2014 şi B7-0027/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0016/2014

(care înlocuieşte B7-0016/2014, B7-0023/2014, B7-0024/2014, B7-0025/2014 şi B7-0027/2014):

depusă de următorii deputaţi:

Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu Houillon, Jacek Protasiewicz, Wim van de Camp, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Danuta Jazłowiecka, Ivo Belet, Edit Bauer, Andrey Kovatchev, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Elmar Brok şi Joanna Katarzyna Skrzydlewska, în numele Grupului PPE,

Sylvie Guillaume şi Juan Fernando López Aguilar, în numele Grupului S&D,

Renate Weber, Nadja Hirsch, Metin Kazak, Philippe De Backer, Phil Bennion, Filiz Hakaeva Hyusmenova şi Antonyia Parvanova, în numele Grupului ALDE,

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Judith Sargentini, Franziska Keller, Marije Cornelissen şi Hélène Flautre, în numele Grupului Verts/ALE,

Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2014)0037)

(Propunerea de rezoluţie B7-0026/2014 a devenit caducă.)


8.6. Cetățenia UE de vânzare (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0015/2014, B7-0017/2014, B7-0028/2014, B7-0029/2014, B7-0030/2014 şi B7-0031/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0015/2014

(care înlocuieşte B7-0015/2014, B7-0017/2014, B7-0029/2014 şi B7-0031/2014):

depusă de următorii deputaţi:

Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Wim van de Camp şi Marco Scurria, în numele Grupului PPE,

Kinga Göncz şi Sylvie Guillaume, în numele Grupului S&D,

Jan Mulder, Renate Weber, Graham Watson, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez şi Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE,

Judith Sargentini, Ulrike Lunacek şi Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE,

Roberts Zīle, Janusz Wojciechowski, Peter van Dalen şi Susy De Martini.

Adoptat (P7_TA(2014)0038)

(Propunerile de rezoluţii B7-0028/2014 şi B7-0030/2014 au devenit caduce.)

Intervenţii

Nuno Melo, înainte de vot, pentru a cere corectarea interpretării în limba engleză a intervenției sale din dezbaterea de ieri cu privire la cetățenia UE de vânzare (Președintele a subliniat importanța multilingvismului și a asigurat că interpretarea în cauză va fi verificată.).


8.7. Raportul pe 2013 privind progresele înregistrate de Serbia (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0006/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0039)


8.8. Procesul de integrare europeană a Kosovo (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0004/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0040)

Intervenţie

Ulrike Lunacek a propus un amendament oral la alineatul (5), care a fost admis.


8.9. Raportul pe 2012 privind progresele înregistrate de Islanda și perspectivele de după alegeri (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0005/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0041)


8.10. Situația din Sudanul de Sud (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0018/2014, B7-0019/2014, B7-0020/2014, B7-0021/2014, B7-0022/2014 şi B7-0032/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0018/2014

(care înlocuieşte B7-0018/2014, B7-0019/2014, B7-0020/2014, B7-0021/2014 şi B7-0032/2014):

depusă de următorii deputaţi:

Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Sari Essayah şi Joachim Zeller, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Norbert Neuser, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi şi Luis Yáñez-Barnuevo García, în numele Grupului S&D,

Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Robert Rochefort şi Alexander Graf Lambsdorff, în numele Grupului ALDE

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jean-Jacob Bicep, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert şi Iñaki Irazabalbeitia Fernández, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P7_TA(2014)0042)

(Propunerea de rezoluţie B7-0022/2014 a devenit caducă.)

Intervenţie

Véronique De Keyser a prezentat un amendament oral la considerentul L, care a fost admis.


8.11. Strategia UE privind persoanele fără adăpost (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0008/2014, B7-0009/2014, B7-0010/2014, B7-0011/2014 şi B7-0012/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0008/2014

(care înlocuieşte B7-0008/2014, B7-0009/2014, B7-0010/2014 şi B7-0011/2014):

depusă de următorii deputaţi:

Csaba Őry, în numele Grupului PPE,

Alejandro Cercas şi Pervenche Berès, în numele Grupului S&D,

Niccolò Rinaldi, în numele Grupului ALDE,

Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE,

Cristiana Muscardini.

Adoptat (P7_TA(2014)0043)

(Propunerea de rezoluţie B7-0012/2014 a devenit caducă.)


9. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

(Vot miercuri 15 ianuarie 2014)

Raport Reinhard Bütikofer - A7-0464/2013
Petru Constantin Luhan, Sandra Petrović Jakovina, Nikola Vuljanić, Charles Tannock, Ivana Maletić, Andrej Plenković şi Piotr Borys

(Vot joi 16 ianuarie 2014)

Respectarea dreptului fundamental la liberă circulație în UE - RC-B7-0016/2014
Csaba Sógor, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marisa Matias, Adam Bielan, Peter Jahr, Charles Tannock, Monika Smolková, Elena Oana Antonescu, Elena Băsescu, Philip Claeys, Daniel Hannan, Syed Kamall şi Anna Záborská

Cetățenia UE de vânzare - RC-B7-0015/2014
Mitro Repo, Alda Sousa, Zdravka Bušić, Peter Jahr, Charles Tannock, Monika Smolková, Seán Kelly, Elena Băsescu, Philip Claeys, Daniel Hannan şi Tatjana Ždanoka

Raportul pe 2013 privind progresele înregistrate de Serbia - B7-0006/2014
Zdravka Bušić, Mitro Repo, Elena Băsescu şi Daniel Hannan

Procesul de integrare europeană a Kosovo - B7-0004/2014
Francesco De Angelis, Mitro Repo, Elena Băsescu şi Daniel Hannan

Raportul pe 2012 privind progresele înregistrate de Islanda și perspectivele de după alegeri - B7-0005/2014
Mitro Repo şi Daniel Hannan

Strategia UE privind persoanele fără adăpost - RC-B7-0008/2014
Martina Anderson, Marisa Matias, Charles Tannock, Monika Smolková şi Elena Băsescu


10. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


(Şedinţa, suspendată la 13.25, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreşedinte

11. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


12. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile şi autorii propunerilor de rezoluţie, a se vedea punctul 2 al PV din 14.1.2014.)


12.1. Situația apărătorilor drepturilor și a militanților din opoziție în Cambodgia și Laos

Propuneri de rezoluţii B7-0033/2014, B7-0035/2014, B7-0039/2014, B7-0042/2014, B7-0044/2014, B7-0046/2014 şi B7-0049/2014 (2014/2515(RSP))

Judith Sargentini, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Søren Bo Søndergaard, Charles Tannock şi Krzysztof Lisek au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Sari Essayah, în numele Grupului PPE, Joanna Senyszyn, în numele Grupului S&D, Phil Bennion, în numele Grupului ALDE, Marek Henryk Migalski, în numele Grupului ECR, Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, Philip Claeys, neafiliat, Eija-Riitta Korhola şi Struan Stevenson.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Eduard Kukan, Marc Tarabella şi Anneli Jäätteenmäki.

A intervenit Siim Kallas (vicepreşedinte al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.1 al PV din 16.1.2014.


12.2. Alegerile recente din Bangladesh

Propuneri de rezoluţii B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014 şi B7-0041/2014 (2014/2516(RSP))

Tarja Cronberg, Paweł Robert Kowal, Véronique De Keyser, Phil Bennion, Charles Tannock, care a făcut o preciyare cu privire la intervenția vorbitorului precedent, Alda Sousa şi Filip Kaczmarek au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Bernd Posselt, în numele Grupului PPE, Mitro Repo, în numele Grupului S&D, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, Eduard Kukan şi Laima Liucija Andrikienė.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jolanta Emilia Hibner şi Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

A intervenit Marek Henryk Migalski cu privire la procedura „catch-the-eye” (Președintele a precizat care sunt dispozițiile aplicabile).

A intervenit Siim Kallas (vicepreşedinte al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.2 al PV din 16.1.2014.


12.3. Tentativele recente de a incrimina persoanele LGBTI

Propuneri de rezoluţii B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014, B7-0050/2014 şi B7-0051/2014 (2014/2517(RSP))

Raül Romeva i Rueda, Charles Tannock, Marietje Schaake, Véronique De Keyser, Alda Sousa şi Cristian Dan Preda au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Seán Kelly, în numele Grupului PPE, Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Phil Bennion, în numele Grupului ALDE, Marije Cornelissen, în numele Grupului Verts/ALE, Philip Claeys, neafiliat, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg şi Michael Cashman.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Mitro Repo.

A intervenit Siim Kallas (vicepreşedinte al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.3 al PV din 16.1.2014.


13. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


13.1. Situația apărătorilor drepturilor și a militanților din opoziție în Cambodgia și Laos (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0033/2014, B7-0035/2014, B7-0039/2014, B7-0042/2014, B7-0044/2014, B7-0046/2014 şi B7-0049/2014 (2014/2515(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0033/2014

(care înlocuieşte B7-0033/2014, B7-0035/2014, B7-0039/2014, B7-0042/2014, B7-0044/2014, B7-0046/2014 şi B7-0049/2014):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, Anne Delvaux, Csaba Sógor, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Bogusław Sonik şi Thomas Mann, în numele Grupului PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Robert Goebbels, Pino Arlacchi, Marc Tarabella, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo şi Richard Howitt, în numele Grupului S&D;

Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica şi Robert Rochefort, în numele Grupului ALDE;

Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Iñaki Irazabalbeitia Fernández şi Rui Tavares, în numele Grupului Verts/ALE;

Charles Tannock şi Adam Bielan, în numele Grupului ECR;

Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa şi Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL;

Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Juozas Imbrasas şi Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD.

Adoptat (P7_TA(2014)0044)


13.2. Alegerile recente din Bangladesh (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014 şi B7-0041/2014 (2014/2516(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0034/2014

(care înlocuieşte B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014 şi B7-0041/2014):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Salvador Sedó i Alabart, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Ivo Belet, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Marc Tarabella, Richard Howitt şi John Attard-Montalto, în numele Grupului S&D;

Phil Bennion, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez şi Robert Rochefort, în numele Grupului ALDE;

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández şi Rui Tavares, în numele Grupului Verts/ALE;

Charles Tannock şi Paweł Robert Kowal, în numele Grupului ECR;

Marie-Christine Vergiat şi Nikola Vuljanić, în numele Grupului GUE/NGL;

Jaroslav Paška.

Adoptat (P7_TA(2014)0045)


13.3. Tentativele recente de a incrimina persoanele LGBTI (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014, B7-0050/2014 şi B7-0051/2014 (2014/2517(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0043/2014

(care înlocuieşte B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014 şi B7-0050/2014):

depusă de următorii deputaţi:

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Marc Tarabella, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Tanja Fajon, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza şi Richard Howitt, în numele Grupului S&D;

Marietje Schaake, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen şi Alexandra Thein, în numele Grupului ALDE;

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Tarja Cronberg, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Nicole Kiil-Nielsen şi Rui Tavares, în numele Grupului Verts/ALE;

Charles Tannock, în numele Grupului ECR;

Cornelis de Jong, Martina Anderson, Willy Meyer, Alda Sousa, Matthias Groote, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat şi Mikael Gustafsson, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2014)0046)

(Propunerea de rezoluţie B7-0051/2014 a devenit caducă.)

Intervenţii

Bernd Posselt, înainte de vot, pentru a solicita ca propunerile de rezoluție care nu sunt cuprinse în rezoluția comună să fie, de asemenea, traduse, și Véronique De Keyser care a sprijinit această solicitare.

Cristian Dan Preda pentru a prezenta un amendament oral la alineatul (14), care a fost admis.


14. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


15. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe

În conformitate cu articolul 179 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei şedinţe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei şedinţe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


16. Calendarul următoarelor şedinţe

Următoarele şedinţe vor avea loc între 3 şi 6 februarie 2014.


17. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Şedinţa a fost ridicată la 16.35.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretar General

Preşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Barracciu, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Hedh, Hellvig, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klute, Koch, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papanikolaou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Teixeira, Terho, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Turunen, Tzavela, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Anexa 1 - Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene (Sabine Lautenschläger)

LISTA DEPUTAŢILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

ALDE:

Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Krahmer, Lepage, Ludford, Lyon, Manders, McMillan-Scott, Michel, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schmidt, Silaghi, Takkula, Theurer, Vajgl, Vattimo, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR:

Andreasen, Ashworth, Bokros, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Fajmon, Fox, Gróbarczyk, Harbour, Kamall, Karim, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, Migalski, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Sturdy, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Vlasák, Wojciechowski, Zīle, van Dalen

EFD:

Agnew, Allam, Belder, Bizzotto, Cymański, Helmer, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Salavrakos, Salvini, Scottà, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Chountis, Ferreira João, Flasarová, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Michels, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Vuljanić, Wils, Zimmer, Zuber

NI:

Bonanini, Brons, Childers, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Szegedi, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bertot, Borissov, Borys, Bratkowski, Buzek, Bušić, Băsescu, Březina, Cadec, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Daul, David, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gardini, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gál, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, Langen, Le Grip, Lehne, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, McGuinness, Melo, Metsola, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Panayotova, Papanikolaou, Patrão Neves, Pieper, Pietikäinen, Pitsillides, Plenković, Ponga, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Ronzulli, Rossi, Rübig, Sanchez-Schmid, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Stauner, Stier, Stolojan, Striffler, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vlasto, Wałęsa, Weber Manfred, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanicchi, Zeller, Zver, Zwiefka, de Grandes Pascual, de Lange, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šuica, Šťastný

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrés Barea, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Barracciu, Berman, Borsellino, Borzan, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Cottigny, Cuschieri, Cutaş, Daerden, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Groote, Gualtieri, Guillaume, Göncz, Hedh, Herczog, Honeyball, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Larsen-Jensen, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Nilsson, Olejniczak, Padar, Panzeri, Paşcu, Perelló Rodríguez, Petrović Jakovina, Poc, Prendergast, Prodi, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Andersdotter, Benarab-Attou, Besset, Bélier, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cronberg, Delli, Durant, Engström, Evans, Giegold, Harms, Hassi, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz Werner, Staes, Tarand, Taylor Keith, Ždanoka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate