Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 3 februari 2014 - Strasbourg

2. Valprövning

På förslag av JURI-utskottet beslutade parlamentet att godkänna mandaten för följande ledamöter: Claus Larsen-Jensen (fr.o.m. den 13 december 2013), Zbigniew Zaleski och Tadeusz Ross (fr.o.m. den 17 december 2013) och Věra Flasarová (fr.o.m. den 13 januari 2014).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy