Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο

3. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

°
° ° °

Ο Sajjad Karim γνωστοποιεί ότι ήθελε να ψηφίσει υπέρ στη ψηφοφορία επί της τροπολογίας 116, 2ο τμήμα, για την έκθεση Eduard Kukan (A7-0418/2013), στις 11 Δεκεμβρίου 2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου