Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 3 februari 2014 - Straatsburg

3. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Sajjad Karim heeft laten weten dat hij vóór had willen stemmen tijdens de stemming over amendement 116, 2e deel, op het verslag-Eduard Kukan (A7-0418/2013), op 11 december 2013.

Juridische mededeling - Privacybeleid