Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 3. februára 2014 - Štrasburg

3. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

°
° ° °

Sajjad Karim oznámil, že 11. decembra 2013 chcel hlasovať za počas hlasovania o druhej časti pozmeňujúceho návrhu 116 k správe Eduarda Kukana (A7-0418/2013).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia