Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 3 februari 2014 - Straatsburg

4. Verzoek om verdediging van de immuniteit

Lara Comi heeft een verzoek om verdediging van haar immuniteit en voorrechten ingediend in het kader van een bij de rechtbank van Ferrara lopende procedure.

Overeenkomstig artikel 6, lid 3, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.

Juridische mededeling - Privacybeleid