Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 3. února 2014 - Štrasburk

5. Oprava (článek 216 jednacího řádu)

Výbor ECON předal následující opravu k textu přijatému Evropským parlamentem:

Oprava P7_TA(2010)0336(COR02) ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU ze dne 24. listopadu 2010, kterou se mění směrnice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 120)

(postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 22. září 2010 k přijetí výše uvedené směrnice P7_TA(2010)0336 (Úř. věst. C 50 E, 21.2.2010, s. 212)) (COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD)).

Podle čl. 216 odst. 4 jednacího řádu se oprava považuje za schválenou, pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců, aby se o této opravě hlasovalo.

Oprava je po dobu trvání tohoto dílčího zasedání k dispozici na internetových stránkách „Séance en direct“.

Právní upozornění - Ochrana soukromí