Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 3. veljače 2014. - Strasbourg

5. Ispravak (članak 216. Poslovnika)

Odbor ECON proslijedio je sljedeći ispravak teksta koji je usvojio Europski parlament:

Ispravak P7_TA(2010)0336(COR02) Direktive 2010/78/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenog 2010. o izmjeni Direktive 98/26/EZ, 2002/87/EZ, 2003/6/EZ, 2003/41/EZ, 2003/71/EZ, 2004/39/EZ, 2004/109/EZ, 2005/60/EZ, 2006/48/EZ, 2006/49/EZ i 2009/65/EZ glede ovlasti Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje) i Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) (SL L 331 od 15.12.2010, str. 120)

(stajalište Parlamenta usvojeno u prvom čitanju 22. rujna 2010. radi donošenja spomenute Direktive P7_TA(2010)0336 (SL C 50 E od 21.2.2010, str. 212) (COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD)).

U skladu s člankom 216. stavkom 4. Poslovnika smatra se da je ispravak prihvaćen, osim ako u sljedećih 24 sata klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika ne zahtijevaju glasovanje o ispravku.

Ispravak je dostupan na internetskoj stranici „Séance en direct” tijekom trajanja ove sjednice.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti