Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2014. gada 3. februāris - Strasbūra

5. Kļūdu labojums (Reglamenta 216. pants)

ECON komiteja ir iesniegusi turpmāk minēto kļūdu labojumu Eiropas Parlamenta pieņemtajā tekstā:

Kļūdu labojums P7_TA(2010)0336(COR02) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2010/78/ES (2010. gada 24. novembris), ar ko groza Direktīvas 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK un 2009/65/EK attiecībā uz Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Banku iestādes), Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes) un Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes) pilnvarām (OV L 331, 15.12.2010., 120. lpp.)

(Eiropas Parlamenta nostāja, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2010. gada 22. septembrī, lai pieņemtu iepriekš minēto direktīvu P7_TA(2010)0336 (OV C 50 E, 21.2.2010., 212. lpp.) (COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD)).

Saskaņā ar Reglamenta 216. panta 4. punktu šo kļūdu labojumu uzskata par apstiprinātu, ja ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā izsludināšanas kāda no politiskajām grupām vai vismaz četrdesmit deputāti nav pieprasījuši par to balsot.

Kļūdu labojums ir pieejams vietnē “Séance en direct” attiecīgās sesijas laikā.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika