Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 3 februarie 2014 - Strasbourg

5. Rectificare (articolul 216 din Regulamentul de procedură)

Comisia ECON a transmis următoarea rectificare la un text adoptat de Parlamentul European:

Rectificare P7_TA(2010)0336(COR02) la Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE și 2009/65/CE cu privire la competențele Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale) și ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) (JO L 331 din 15.12.2010, p. 120)

(poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 22 septembrie 2010 în vederea adoptării directivei menționate mai sus P7_TA(2010)0336 (JO C 50 E du 21.2.2010, p. 212) (COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD)).

În conformitate cu articolul 216 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, această rectificare se consideră aprobată, cu excepţia cazului în care, în următoarele douăzeci şi patru de ore, un grup politic sau un număr de cel puţin patruzeci de deputaţi solicită supunerea sa la vot.

În perioada de sesiune în curs, rectificarea este disponibilă pe site-ul Séance en direct.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate