Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 3. února 2014 - Štrasburk

6. Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)

Předseda Konference předsedů výborů v souladu s čl. 87a odst. 6 jednacího řádu informoval předsedu Parlamentu, že nebyla vznesena žádná námitka k:

- doporučení k rozhodnutí výboru TRAN ohledně nevznesení námitek proti návrhu nařízení Komise (EU) č. 1178/2011, kterým se stanovují technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví (D029683/02 - 2014/2500(RPS)) (B7-0071/2014);

- doporučení k rozhodnutí výboru REGI nevyslovit námitku k nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 7. ledna 2014 o evropském kodexu chování pro partnerství v rámci evropských strukturálních a investičních fondů (C(2013)09651 - 2014/2508(DEA)) (B7-0086/2014).

Pokud se do dvaceti čtyř hodin po oznámení v plénu politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců nevysloví proti doporučením, považují se tato doporučení za schválená. V opačném případě se o nich hlasuje.

Tato doporučení jsou k dispozici na internetových stránkách Séance en direct.

Právní upozornění - Ochrana soukromí