Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 3. veebruar 2014 - Strasbourg

6. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)

Vastavalt kodukorra artikli 87a lõikele 6 teavitab komisjonide esimeeste konverentsi esimees parlamendi presidenti sellest, et ei ole esitatud vastuväiteid seoses:

- TRAN komisjoni soovitus võtta vastu otsus mitte esitada vastuväiteid komisjoni määruse eelnõule, millega muudetakse komisjoni määrust (EL) nr 1178/2011, millega kehtestatakse tsiviillennunduses kasutatavate õhusõidukite meeskonnaga seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused (D029683/02 - 2014/2500(RPS)) (B7-0071/2014);

- REGI komisjoni soovitus võtta vastu otsus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 7. jaanuari 2014. aasta delegeeritud määrusele, mis käsitleb Euroopa tegevusjuhendit Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide raames loodavate partnerluste kohta (C(2013)09651 - 2014/2508(DEA)) (B7-0086/2014).

Juhul kui 24 tunni jooksul ei esita ükski fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget soovituste kohta vastuväiteid, loetakse need heaks kiidetuks. Vastasel juhul pannakse soovitused hääletusele.

Soovitused on kättesaadavad veebilehel „Séance en direct / Istungi teave”.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika