Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2014 m. vasario 3 d. - Strasbūras

6. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnio 6 dalį Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkas pranešė Parlamento pirmininkui, kad nebuvo pareikšta jokių prieštaravimų dėl:

- TRAN komiteto rekomendacijos dėl sprendimo neprieštarauti Komisijos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, projektui (D029683/02 - 2014/2500(RPS)) (B7-0071/2014);

- REGI komiteto rekomendacijos dėl sprendimo neprieštarauti 2014 m. sausio 7 d. Komisijos deleguotajam reglamentui dėl Europos struktūrinių ir investicinių fondų Europos partnerystės elgesio kodekso (C(2013)09651 - 2014/2508(DEA)) (B7-0086/2014).

Jei per 48 valandas jokia frakcija arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių dėl šių rekomendacijų nepareikš prieštaravimų, jos bus laikomos priimtomis. Priešingu atveju dėl jų bus balsuojama.

Šias rekomendacijas galima rasti tinklalapyje Séance en direct.

Teisinė informacija - Privatumo politika